Znalezione obrazy dla zapytania okienka dla rodziców w szkole

 


„Wszelka sztuka powinna stać się nauką, wszelka nauka sztuką”.

Trudno nie zgodzić się ze słowami poety, krytyka literackiego, językoznawcy i filozofa Fryderyka Schlegela, podkreślając fakt, że sztuka jest nie tylko wyrazem emocji i poglądów, ale również znakomitym i dostępnym narzędziem do wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży, stymulowania rozwoju poznawczego i kształtowania osobowości. Wychowanie przez sztukę ma ogromne znaczenie w życiu człowieka. Wpływa pozytywnie na relacje zachodzące między jednostką a innymi ludźmi. Uwrażliwia na piękno, kształtuje uczucia, empatię

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość obcowania ze sztuką poprzez udział w zajęciach teatralnych, muzycznych, plastycznych, tanecznych, literackich.