„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to  ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

 

Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Do udziału w projekcie zapraszane są szkoły i przedszkola z całej Polski o uprawnieniach szkół i przedszkoli publicznych. 

Projekt rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca lutego 2015 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

Od czerwca 2014 roku nasza szkoła uczestniczy w tym projekcie. 

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań.

Ideą projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły.

Wdrożenie modelowych programów współpracy w uczestniczących w projekcie szkołach ma w dalszej perspektywie zainspirować środowiska szkolne i przedszkolne w całym kraju do wdrażania dobrych praktyk w zakresie współpracy w swoich placówkach.

Flagowym wydarzeniem w ramach w ramach tego projektu w naszej szkole jest Dzień Otwarty, który tradycyjnie już odbywa się w drugi piątek grudnia przy ogromnym zaangażowaniu całej społeczności szkolnej.

 


Informacja o projekcie


Opis udziału szkoły w projekcie