Nie licząc dni ustalonych przez dyrektora szkoły , dotyczących kontaktu rodziców ze szkołą, rodzice mają możliwość w każdym tygodniu roku szkolnego do zapoznania się u nauczycieli uczących o postępapch swojego dziecka w nauce i zachowaniu. 

W roku szkolnym 2022/2023 w każdą pierwszą środę miesiąca rodzice będą mogli korzystać z indywidualnej konsultacji z nauczycielami w godzinach 16.00 - 17.00

Znalezione obrazy dla zapytania okienka dla rodziców w szkole oraz dodatkowo z okienek.....

„OKIENKA DLA RODZICÓW”- SP  BICZYCE DOLNE  ROK SZKOLNY 2022/2023

 

l.p

Imię i nazwisko nauczyciela

   Dzień tygodnia  

    Godzina

                 Miejsce              

1

Małgorzata Leszczyńska

 poniedziałek

 8.50-9.35

pokój nauczycielski 

2

Joanna Rymarczyk

 

 

 

3

Justyna Majewska

    piatek     11.35-12.20

bilioteka 

4

Jadwiga Jachimczyk

środa   8.00-8.45

 pokój nauczycielski

5

Beata Żak

 czwartek  8:50-9:35

pokój nauczycielski 

6

Filip Ciura

 czwartek

 8.45 - 9.45

pokój nauczycielski 

7

Rafał  Majewski

    środa  8.50-9.35

gabinet dyrektora 

8

Renata Tobiasz

   

 

9

Grzegorz Krzak      

10

Agnieszka Wolińska-Smoleń

 wtorek  9.40-10.25

 

11

Agnieszka Szkarłat

 

 

 

12

Krzysztof Prokop

 

 

 

13

Małgorzata Ryś

 poniedziałek

 7.35-8.00

pokój nauczycielski 

14

Natalia Rogowska

 

 

 

15

Ryszard Ogórek

 piątek

11.35-12.20

sala nr. 8

16

Joanna Myjak

     

 

 

17

Agnieszka Pociecha

 poniedziałek

8.50-9.35 

pokój nauczycielski 

18

Joanna Woch 

 

 

 

19

Małgorzata Zygmunt

 

 

 

20

Kornelia Kotlarz

 

 

      

21

Krzysztof Zieliński

czwartek 

 9:45-10.30

sala informatyczna 

  

 

Spotkania z rodzicami

 

INFORMACJA

dotycząca spotkań z wychowawcami i nauczycielami w roku szkolnym 2022/2023

Poniżej wykaz dni roku szkolnego 2022/2023.

 

Zebrania ogólne      14.09.2022  - Wybory Rady Rodziców. Informacja o szczepieniach dzieci i młodzieży. Informacja o koncepcji pracy  na rok bieżący oraz planem nadzoru pedagogicznego. Uchwalenie Programu Profilaktyczno-Wychowawczego. Informacje o wymaganiach edukacyjnych i  sposobie oceniania.

                               18.06.2023  - Podsumowanie pracy szkoły, informacje o realizacji planu nadzoru.

Konsultacje indywidualne  z nauczycielami - "Spotkania środowe"- informacje o postępach w nauce, omawianie spraw dydaktycznych, pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, powiadomienie rodzicówo śródrocznych i rocznych ocenach przewidywanych, szczególnie  o ocenach niedostatecznych  i ocenie nagannej zachowania. Sprawy bieżące. 

                              07.06.2023  - Podsumowanie roku pracy szkoły, informacje o realizacji planu nadzoru.              

14 wrzesień 2022 spotkanie ogólne - wybory RR

05 październik 2022

02 listopad 2022

07 grudzień 2022

18 styczeń 2023 podsumowanie I półrocza

01 marzec 2023

05 kwiecień 2023

10 maj 2023

07 czerwiec 2023 podsumowanie roku szkolnego