Nie licząc dni ustalonych przez dyrektora szkoły , dotyczących kontaktu rodziców ze szkołą, rodzice mają możliwość w każdym tygodniu roku szkolnego do zapoznania się u nauczycieli uczących o postępapch swojego dziecka w nauce i zachowaniu. 

W roku szkolnym 2021/2022 w każdą pierwszą środę miesiąca rodzice będą mogli korzystać z indywidualnej konsultacji z nauczycielami w godzinach 15.30 - 17.30

Znalezione obrazy dla zapytania okienka dla rodziców w szkole oraz dodatkowo z okienek.....

„OKIENKA DLA RODZICÓW”- SP  BICZYCE DOLNE  ROK SZKOLNY 2021/2022

 

l.p

Imię i nazwisko nauczyciela

   Dzień tygodnia  

    Godzina

                 Miejsce

1

Małgorzata Leszczyńska

 

 

     pokój nauczycielski     

2

Joanna Rymarczyk

 

 

pokój nauczycielski

3

Justyna Majewska

       wtorek 12.25-13.10

biblioteka

4

Jadwiga Jachimczyk

piątek   10.35-11.20

pokój nauczycielski

5

Beata Żak

   

pokój nauczycielski

6

Bogusław Tokarz

      poniedziałek

11.20-11.35

pokój nauczycielski

7

Rafał  Majewski

         środa 10.35-11.20

pokój nauczycielski

8

Marta Potoczek-Plata

         piątek  9.35-9.40

pokój nauczycielski

9

Grzegorz Krzak          piątek  8.45-9.00 pokój nauczycielski

10

Agnieszka Wolińska

       czwartek  9.40-10.25

pokój nauczycielski

11

Agnieszka Szkarłat

 

 

pokój nauczycielski

12

Krzysztof Prokop

        wtorek

11.20-11.35

pokój nauczycielski

13

Dorota Śliwa

 

 

pokój nauczycielski

14

Natalia Rogowska

 

 

pokój nauczycielski

15

Ryszard Ogórek

 poniedziałek

10.35-11.20

sala informatyczna

16

Edyta Janikowska

     Poniedziałek

11.20-11.45

pokój nauczycielski

17

Agnieszka Nowak

 wtorek

13.15-14.00 

pokój nauczycielski

18

Joanna Woch 

          piątek

 11.20-10.35

pokój nauczycielski

19

Małgorzata Zygmunt

 

 

pokój nauczycielski

20

Kornelia Kotlarz

czwartek

 10.35-11.20

   ostatnia sala oddziału dla klas I-III   

21

Krzysztof Zieliński

 wtorek

13.10-13.40

sala informatyczna

  

 

Zebrania ogólne      02.09.2021  - Wybory Rady Rodziców. Informacja o szczepieniach dzieci i młodzieży. Informacja o koncepcji pracy 

                                 na rok bieżący oraz planem nadzoru pedagogicznego.

                               15.09.2021  - Uchwalenie Programu Profilaktyczno-Wychowawczego. Informacje o wymaganiach edukacyjnych

                                 i  sposobie oceniania.

                               08.06.2022  - Podsumowanie pracy szkoły, informacje o realizacji planu nadzoru.

Konsultacje indywidualne  z nauczycielami - "Spotkania środowe"- informacje o postępach w nauce, omawianie spraw 

                                dydaktycznych, pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, powiadomienie rodziców

                                o śródrocznych i rocznych ocenach przewidywanych, szczególnie  o ocenach niedostatecznych  i ocenie nagannej

                                zachowania. Sprawy bieżące.

                               06.10.2021

                               03.11.2021

                               01.12.2021

                               13.01.2022

                               02.03.2022

                               06.04.2022

                               04.05.2022