Nie licząc dni ustalonych przez dyrektora szkoły , dotyczących kontaktu rodziców ze szkołą, rodzice mają możliwość w każdym tygodniu roku szkolnego do zapoznania się u nauczycieli uczących o postępapch swojego dziecka w nauce i zachowaniu. 

W roku szkolnym 2018/2019 w każdą pierwszą środę miesiąca (bez styczniowej 2019) rodzice będą mogli korzystać z indywidualnej konsultacji z nauczycielami w godzinach 15.30 - 17.30

Znalezione obrazy dla zapytania okienka dla rodziców w szkole oraz dodatkowo z okienek.....

„OKIENKA DLA RODZICÓW”- SP  BICZYCE DOLNE  ROK SZKOLNY 2018/2019

 

l.p

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

godzina

miejsce

1

Grażyna Dudek

    wtorek  13.30-14.00

pokój nauczycielski

2

Joanna Rymarczyk

 

 

pokój nauczycielski

3

Justyna Majewska

   

pokój nauczycielski

4

Jadwiga Jachimczyk

 Środa     13.30-14.00   

pokój nauczycielski

5

Beata Żak

   

pokój nauczycielski

6

Bogusław Tokarz

 

 

pokój nauczycielski

7

Rafał  Majewski

   

pokój nauczycielski

8

Joanna Dobosz

   

pokój nauczycielski

9

Danuta Szumacher

   

pokój nauczycielski

10

Danuta Nowakowska

 

 

pokój nauczycielski

11

Agnieszka Pociecha

   

pokój nauczycielski

12

Jolanta Paciej

 

 

pokój nauczycielski

13

Krzysztof Prokop

 

 

pokój nauczycielski

14

Dorota Kośkiewicz

 

 

pokój nauczycielski

15

Natalia Rogowska

 

 

pokój nauczycielski

16

Ryszard Ogórek

 Wtorek

 8.50-9.35 

pokój nauczycielski

17

Grzegorz Kezak

 

 

pokój nauczycielski

18

Agnieszka Nowak

 Poniedziałek

 14.15-15.15

pokój nauczycielski

19

Joanna Woch 

 

 

pokój nauczycielski

20

Renata Tobiasz

 

 

pokój nauczycielski

21

Kornelia Kotlarz

 

 

pokój nauczycielski

22

Krzysztof Zieliński

 

 

pokój nauczycielski 

 

 

lp

Termin zebrania

Cel zebrania

uwagi

 

1.

 

12.09.2018

Klasy 0-III Klasy IV-VIII

godz. 16.00

Klasy III G

godz. 17.00

   

godz. 17.30

Zebranie indywidualne  w salach lekcyjnych z wychowawcami. Zebranie ogólne z dyrektorem szkoły 

Dyrektor- zapoznanie z Koncepcją pracy szkoły  w bieżącym roku szkolnym oraz planem nadzoru pedagogicznego. 

Wybory RR.

Wychowawcy- przypomnienie o terminie:

a) składania do 20 IX 2018 r. deklaracji ucznia klasy III gimnazjum- wybór języka na egzaminie gimnazjalnym.

b) składania do 15  X 2018 r. wniosków przez rodziców w sprawie dostosowania warunków do potrzeb i możliwości ucznia podczas egzaminu zewnętrznego

c) informacje ogólne

Spotkanie RR z dyrektorem

Ukonstytuowanie się nowej rady rodziców, uchwalenie programu wychowawczego oraz programu profilaktyki szkoły.

 

 

Wszyscy nauczyciele pozostają do dyspozycji rodziców do godziny 18.00

 

 

2.

3.10.2018

7.11.2018

5.12.2018

6.02.2019

6.03.2019

3.04.2019

8.05.2019

5.06.2019 

Klasy 0-III godz. 15.30

Klasy IV-VIII godz. 16.00

Klasy III G godz.

godz. 17.00

Dzień zebrań z rodzicami uczniów w klasach

Omawianie realizacji planu wychowawcy klasowego,

Informacje wychowawców

- przedstawienie ocen przedmiotowych, zachowania uczniów, omówienie ewentualnych problemów itp.

- omówienie spraw bieżących

Konsultacje indywidualne

- informacje o postępach w nauce, omawianie spraw dydaktycznych, pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych

Spotkanie RR z dyrektorem


Dyrektor- zapoznanie z realizacją planu nadzoru w bieżącym roku szkolnym oraz podsumowanie roku szkolnego 2018/2019 na ostatnim spotkaniu

Wychowawcy w salach przeprowadzają zebrania z rodzicami.

 

Wszyscy nauczyciele pozostają  w pokoju nauczycielskim do dyspozycji rodziców od godz. 15.30- 17.30

 

 

3.

 

14.12.2018

Godz. 15.00

-18.00

 

21.05.2019

Godz. 09.00

-13.00

Dni otwarte

Konsultacje indywidualne

- przygotowanie i przeprowadzenie kiermaszu świątecznego

- przedstawienie ocen przewidywanych, zachowania uczniów, realizacji planu wychowawcy klasowego, omówienie ewentualnych problemów itp.

- przygotowanie i przeprowadzenie Dnia Święta Szkoły Rodzice , uczniowie i nauczyciele przygotowują imprezy z okazji Święta

Zebranie z rodzicami uczniów.

Wychowawcy

- powiadomienie rodziców rocznych ocenach przewidywanych, szczególnie  o ocenach niedostatecznych  i nagannej zachowania.

Sprawy bieżące dotyczące uczniów.

 

Wychowawcy w salach przeprowadzają zebrania z rodzicami przy wykonywaniu ozdób choinkowych