Znalezione obrazy dla zapytania wyniki egzaminów

WYNIKI EGZAMINU KLASY 8

Wyniki egzaminu w roku szkolnym 2021/2022

klasa a
część humanistyczna- język polski stanin 7
część matematyczna- matematyka stanin 7
część językowa - j. angielski stanin 6
klasa b
część humanistyczna- język polski stanin 7
część matematyczna- matematyka stanin 4
część językowa - j. angielski stanin 5


Wyniki egzaminu w roku szkolnym 2020/2021
 
część humanistyczna- język polski stanin 5
część matematyczna- matematyka stanin 6
część językowa - j. angielski stanin 4Wyniki egzaminu w roku szkolnym 2019/2020
 
część humanistyczna- język polski stanin 4
część matematyczna- matematyka stanin 6
część językowa - j. angielski stanin 5Wyniki egzaminu w roku szkolnym 2018/2019
Informujemy, że nasi uczniowie klasy trzeciej uzyskali nastepujące wyniki: najlepszy w gminie.

część humanistyczna- język polski stanin 5
część matematyczna- matematyka stanin 7
część językowa - j. angielski stanin 7

WYNIKI SPRAWDZIANU
 
Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej w roku szkolnym 2015/2016
Informujemy, że nasi uczniowie klasy szóstej z ogólnopolskiego sprawdzianu uzyskali wysoką średnią z części humanistycznej, matematycznej i językowej, która kwalifikuje naszą szkolę w staninie 6
Nasza szkoła otrzymała z części I 69,7% - klasuje nas to w staninie 6. Wynik z części drugiej tj. 76,8% daje nam         stanin 7.

Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej w roku szkolnym 2014/2015
Informujemy, że nasi uczniowie klasy szóstej z ogólnopolskiego sprawdzianu uzyskali bardzo wysoką średnią z części humanistycznej, matematycznej i językowej, która kwalifikuje naszą szkolę w staninie 8
Nasza szkoła otrzymała z części I 79,2% - klasuje nas to w staninie 8. Wynik z części drugiej tj. 87,3% daje nam też stanin 8.


Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej w roku szkolnym 2013/2014
Informujemy, że nasi uczniowie klasy szóstej z ogólnopolskiego sprawdzianu uzyskali średnią 28,50 punktów na 40 możliwych. Jest to stanin 7.
 
 
Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej w roku szkolnym 2012/2013
Z wielką i nieukrywaną radością informujemy, że nasi uczniowie klasy szóstej z ogólnopolskiego sprawdzianu uzyskali średnią 28,80 punktów na 40 możliwych. Jest to  najwyższa średnia w gminie. Jest to stanin 8.
 
 
Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej w roku szkolnym 2011/2012
 Informujemy, że średni wynik wyniósł 26,70, co w wyniku stanonowym klasyfikuje naszych uczniów w staninie 8.
 
 
Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej w roku szkolnym 2010/2011
 Informujemy, że nasi uczniowie otrzymali średnią 26,56, co w rozkładzie staninowym klasyfikuje naszą szkołę w staninie 6.
 
 
Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej w roku szkolnym 2009/2010
 Informujemy, iż średni wynik w klasie 27,80 i stanin 7.
 

Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej w roku szkolnym 2008/2009
 Informujemy iż średni wynik w klasie 26,80 i klasa znalaza się w staninie 8.
 
 
Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej w roku szkolnym 2007/2008
Średni wynik w klasie to 26,50 i stanin 6.
 
 
Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej w roku szkolnym 2006/2007
Informujemy, że średni wynik wyniósł 30,50, jest to najwyższa średnia w gminie co dało w rezultacie stanin 8, niewiele zabrakło do najwyższego 9.
 
WYNIKI EGZAMINU

Wyniki egzaminu w roku szkolnym 2018/2019
Informujemy, że nasi uczniowie klasy trzeciej uzyskali nastepujące wyniki: 

część humanistyczna- język polski stanin 6, historia, wos stanin 6
część  matematyczna- matematyka stanin 6, przyrodnicze stanin 7
część językowa - j. angielski stanin 6, j. niemiecki stanin 8
 

Wyniki egzaminu w roku szkolnym 2017/2018
Informujemy, że nasi uczniowie klasy trzeciej uzyskali nastepujące wyniki: najlepszy w gminie.

część humanistyczna- język polski stanin 8, historia, wos stanin 7
część  matematyczna- matematyka stanin 8, przyrodnicze stanin 7
część językowa - j. angielski stanin 8, j. niemiecki stanin 5

Wyniki egzaminu w roku szkolnym 2016/2017

część humanistyczna- język polski stanin 5, historia, wos stanin 3
część  matematyczna- matematyka stanin 8, przyrodnicze stanin 5
część językowa - j. angielski stanin 6, j. niemiecki stanin 3

Wyniki egzaminu w roku szkolnym 2015/2016
Informujemy, że nasi uczniowie klasy trzeciej uzyskali nastepujące wyniki: najlepszy w gminie.
 
część humanistyczna- język polski stanin 8, historia, wos stanin 7
część  matematyczna- matematyka stanin 8, przyrodnicze stanin 8
część językowa - j. angielski stanin 8, j. niemiecki stanin 8


Wyniki egzaminu w roku szkolnym 2014/2015
Informujemy, że nasi uczniowie klasy trzeciej uzyskali nastepujące wyniki: najlepszy w gminie.
 
część humanistyczna- język polski stanin 8, historia, wos stanin 7
część  matematyczna- matematyka stanin 8, przyrodnicze stanin 8
część językowa - j. angielski stanin 8, j. niemiecki stanin 5Znalezione obrazy dla zapytania wyniki egzaminów