ROK SZKOLNY 2021/2022

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 

Klasa     Wymagania  J.Angielski Religia
Klasa 1    
Klasa 2    
Klasa 3    

 

PRZEDMIOT     KL.IV     KL.V     KL.VI     KL.VII     KL.VIII  
                                 
Matematyka                                
Fizyka                            
Informatyka                      
Historia                      
WDŻ                      
J.Angielski                                
Muzyka                                
Plastyka                                

Przyroda

                               
Biologia                        
Z.Techniczne                          
Geografia                        
J. Polski                      
WF    
                              
 
Chemia                            
J. Niemiecki                          

 

EDB    

  

J. ANGIELSKI

RELIGIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatyka4.docx