WAŻNE PROCEDURY

PLAN PROMOCJI ZDROWIA

 SPRAWOZDANIA

DOKUMENTY

 

 

                                         

                                               Szkoła Promująca Zdrowie.

 

 ROK SZKOLNY 2019/2020
 

 Dnia 17 września 2019 roku uczniowie klasy VI a, VIb, VII oraz VIII wzięli udział w warsztatach ekologicznych w ramach projektu

  EKO-Młodzi Badacze na Sądecczyźnie współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 W ramach projektu zostały zorganizowane i przeprowadzone warsztaty ekologiczne a także wyposażono szkołę w walizkę ekobadacza dzięki, której uczniowie mogli przeprowadzić własną analizę stanu czystości wody.

 W ramach projektu szkoła weźmie również udział w konkursie „Wypasiona rzeczka”

 Podczas warsztatów uczniowie mogli zapoznać się z charakterystyką pracy analityka laboratoryjnego jak również doświadczyć pierwszych analiz chemicznych.

 Zajęcia zostały przeprowadzone pod opieką Pani mgr G.Dudek oraz Pani mgr B.Żak

 

       
       
   
       
       
       
       
       
       Dnia 20.09.2019 roku nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „ sprzątaMY”

Akcja promocyjna miała na celu zachęcenie społeczeństwa do aktywnej działalności na rzecz leśnictwa i ochrony przyrody. Terenem który został objęty akcją był kompleks

„Rdziostów”. Nadleśnictwo w Starym Sączu zapewniło uczniom worki na śmieci i rękawiczki.

W akcji wzięli uczniowie klasy 7 i 8 Szkoły Podstawowej 


       
       
   
       

 

 ROK SZKOLNY 2018/2019

 

"DZIEŃ ZDROWEJ ŻYWNOŚCI"
 

11 października bieżącego roku w ramach programów "Trzymaj Formę" oraz  "Żyj smacznie i zdrowo" cała społeczność szkolna, pod okiem organizatorów P. Agnieszki Nowak oraz wszystkich wychowawców, zaangażowała się w przygotowanie akcji DNIA ZDROWEJ ŻYWNOŚCI.

Do akcji włączyło się również szerokie grono rodziców. Jedną z głównych idei tegorocznego konkursu, było wspólne przygotowywanie potraw przez rodziców i uczniów. Obchody tego dnia stały się już tradycją w Szkole Podstawowej w Biczycach Dolnych.

Celem Dnia Zdrowej Żywności było kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży, integrację szkolnej społeczności, uświadomienie uczniom jak ważne jest zdrowe odżywianie i zachęcenie ich do samodzielnego gotowania i ekologicznego podejścia do codziennych posiłków , a także propagowanie wiedzy o zdrowym żywieniu, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, zachęcanie do zdrowego stylu życia.

W bieżącej edycji konkursu, zadaniem każdego zespołu klasowego było przygotowanie propozycji zdrowego energetycznego śniadania dla ucznia przed którym ciężki dzień nauki. Istotna była także prezentacja tego śniadania przy stoisku znajdującym się przy danej klasie. Można było opowiadać, przedstawić film, czy rysunki…..w  galerii więcej zdjęć

  

 

Przy pięknie udekorowanych stoiskach, kolorowo zastawionych stołach i niesamowitych dekoracjach komisja konkursowa miała niezwykle trudne zadanie w wytypowaniu zwycięzców. Jury w składzie przewodniczący: kierownik gminnej stołówki Pani Aneta Kuźma oraz członkowie komisji: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski, Krzysztof Słaby oraz dyrektor przedszkola „Bajkowa kraina” Monika Gomółka-Sromek oceniało walory zdrowotne przygotowanych potraw, różnorodność, pomysłowość, kreatywność, estetyczność  oraz propozycję śniadania przed szkołą.

Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski, ogłosił wyniki konkursu oraz nagrodził zwycięzców.

W wyniku rywalizacji pierwsze miejsce zajęła klasa 0, wychowawca P. Jolanta Paciej, drugie miejsce zajęła klasa I wychowawca P. Kornelia Kotlarz, a trzecie klasa III a, wychowawca Joanna Rymarczyk. Wyróżniona została klasa Va.

   

  

   

  

  

  

  

  

 

 

Akcja "No promil No problem"

    Jak co roku nasza Szkoła wzięła udział w akcji "No promil. No problem". Celem  kampanii jest ograniczenie liczby kierowców, którzy decydują się na jazdę będąc pod wpływem alkoholu. 8 listopada wszyscy uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w Marszu Trzeźwości żeby propagować ideę trzeźwości na naszych drogach.

 

       
   

 

         
       


SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE – CERTYFIKAT KRAJOWY

 

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Po 7 latach starań, kiedy postanowiliśmy, aby włączyć modę na zdrowie w plan pracy szkoły, nasza placówka otrzymała Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Odpowiedzialnymi za projekt są mgr G. Dudek oraz mgr B. Żak.  W 2015 otrzymaliśmy certyfikat wojewódzki, i postanowiliśmy podnieś wymagania. Teraz zauważamy, że systemowe wdrażanie podjętych działań opłaciło się, bo wypracowaliśmy kilka akcji, które przekonują społeczność szkolną do zdrowego podejścia do życia. Dotyczy to nie tylko uczniów , ale i rodziców i nauczycieli.

Szkoła Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje – nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć. Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują. Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.

Certyfikat to nie tylko dyplom, choć odebrany na uroczystej gali z rąk ministra Edukacji Narodowej w Warszawie w dniu 28/11/2018 na pewno cieszy i jest niezwykłym wyróżnieniem, nie tylko dla naszej placówki, ale i dla regionu, dla Chełmca.

Do tej pory 7 szkół w Małopolsce może pochwalić się tym zaszczytnym tytułem.

Zdrowie ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii. Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

Na podstawie opracowanych standardów przyjęto polską definicję Szkoły Promującej Zdrowie oraz opracowano nowy model takiej szkoły. Cieszymy się ,  ze jesteśmy jednym z elementów tej całości….

Obecnie w sieci Szkół przyjmuje się eko-holistyczny model szkoły promującej zdrowie. Zakłada on istnienie powiązanych wzajemnie ze sobą pięciu kluczowych elementów „wewnątrz” szkoły oraz oddziaływanie czynników zewnętrznych, związanych z legislacją, polityką i inicjatywami w resorcie zdrowia i edukacji na poziomie nie tylko krajowym, regionalnym i lokalnym. Wskazuje to, że działania dla tworzenia SzPZ nie mogą ograniczać się do samej szkoły, lecz muszą być powiązane i wspierane przez resorty edukacji i zdrowia na różnych poziomach. Od 1 stycznia 2008 roku Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie przekształciła się w sieć Szkół dla Zdrowia w Europie (Schools for Heath In Europe – SHE) a Polska jest jej aktywnym członkiem.

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

                                              

 

 


Pod koniec ubiegłego roku szkolnego 2017/2018 Szkoła Podstawowa im. s. Cz. Lorek w Biczycach Dolnych przy udziale nauczycieli będącymi koordynatorami Programu Szkoły Promującej Zdrowie, złożyła wniosek o udzielenie naszej szkole Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Z niecierpliwością  oczekujemy na informację czy nasze działania i starania, które podjęliśmy w tym kierunku przyniosły zamierzony efekt w postaci nadania naszej szkole Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

 

Posiedzenie Kapituły, na które oczekujemy odbywa się do 30 września.

 

W roku szkolnym 2018/2019 niezależnie od uzyskanej decyzji w dalszym ciągu będziemy podejmować wszelkiego rodzaju działania i starania mające na celu promowanie w naszej szkole Programu Szkoły Promującej ZdrowieROK SZKOLNY 2017/2018

 

ZBIÓRKA MAKULATURY

27.03.2018 r. z inicjatywy Rady Rodziców odbyła się wielka zbiórka makulatury. 

 

CELE ZBIÓRKI:
• kształtowanie postaw wobec środowiska i nawyków dzieci oraz młodzieży z nadzieją, że zmienią się przyzwyczajenia ich rodziców,
• uświadomienie potrzeby wprowadzenia powszechnego recyklingu surowców wtórnych,
• zaoszczędzenie wielu drzew, które byłyby wycięte, gdyby nie było makulatury,
• zmniejszenie kosztów produkcji nowego papieru,
• zapobieganie marnotrawstwu.

 

 

 

W akcji  biorą udział uczniowie wszystkich klas.
Ze względu na kłopoty ze składowaniem należy przynosić ją wyłącznie w wyznaczonym miejscu lub po uzgodnieniu z organizatorem zbiórki i składać w swoich klasach. Na makulaturę można przeznaczyć: gazety, kolorowe czasopisma, książki, zeszyty, zapisane lub zadrukowane kartki papieru biurowego, opakowania papierowe, kartonowe, tekturę, torby i pudła papierowe.
Na makulaturę nie nadają się: papierowe opakowania z domieszką innych tworzyw (np. kartony po napojach mleku, sokach, powlekane folią okładki niektórych starych podręczników lub ćwiczeń), kalka, papier przebitkowy, tapety, papier zatłuszczony, silnie zabrudzony lub powleczony folią.
Makulatura musi być związana sznurkiem (lub w kartonie albo reklamówce) i opisana: imię, nazwisko, klasa. Ułatwi to ważenie i rejestrowanie makulatury i oraz prowadzenie statystyki zbiórki.
Rywalizują między sobą uczniowie na tle klasy, więc warto się postarać, na koniec roku szkolnego najlepsi zostaną nagrodzeni.

 

Znalezione obrazy dla zapytania zbiórka makulatura w szkole

 


 

W wyniku całodniwej akcji zebrano 3100 kg

 

Najwięcej zebrała klasa IVa - 1039,50 kg

 

II miejsce zajęła klasa I - 404,40 kg

 

III miejsce zdobyła klasa IIa - 401,15 kg

 

 

 

wyniki

 

klasa

Suma /kg

0

69,27

I

404,40

II a

401,15

II b

321,27

III

91,37

IV a

1039,50

IV b

182,85

V

205,57

VI

153,62

VII

37,60

II G

331,55

III G

133,65

 

a wśród uczniów.... 

1. Mikusz Magdalena – kl. IV a – 414,35 kg

2. Górska Zuzanna – kl. II G – 331,55 kg

3. Maleczek Maja – kl. II a – 219,50 kg

4. Koceniak Szymon – kl. VI,  Koceniak Mikołaj – kl. III G – 205,25 kg

5. Mikulec Natalia – kl. IV a – 183,50 kg

6. Smoleń Wiktoria – kl. I – 173,70 kg

7. Zaryczny Julia – kl. 0, Zaryczny Wiktoria – kl. I, Zaryczny Patrycja – kl. IV a – 166 kg

8. Bugara Wiktoria – kl. II a – 153,35 kg

9. Krzak Kinga – kl. II b – 148,15 kg

Podziękowania należą się również uczniom III klasy gimnazjum, którzy koordynowali zbiórkę. Byli to Jakub Rusnak oraz Michał Nalepa...

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  
 
 

NARCIARSTWO ALPEJSKIE

Paweł Czaja uczeń klasy III Gimnazjum naszej Szkoły, po eliminacjach w Zawodach Gminnych i Powiatowych, nie po raz pierwszy zakwalifikował się na szczebel Wojewódzki w narciarstwie alpejskim.

Paweł od najmłodszych lat trenował narciarstwo, które stało się jego pasją.

Bardzo ciężko pracował, aby być najlepszym – poranne treningi, jazda w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, czy wyćwika wytrzymałości i kondycji, sprawiły, że może się poszczycić takimi osiągnięciami.

Gratulujemy i Życzymy Mu dalszych sukcesów

 

       
       

     DZIEŃ SPORTU

     W naszej Szkole Dzień Sportu odbył się 21 i 22 maja 2018r i został zorganizowany przez panią Agnieszkę Nowak, która była koordynatorem imprezy, a także wychowawców klas.

     Dzieci i młodzież spędzały ten dzień w nowym dla siebie obiekcie rekreacyjno-sportowym- Park Wodny „Stawy” Stary Sącz.

     Na terenie Parku można było grać w siatkówkę plażową, piłkę nożną, badmintona, Boole, Krokieta i korzystać z placu zabaw.

     W niedalekiej odległości od Parku jest również Park linowy LEMUR, gdzie dzieci uczyły się zręczności i zwinności, w pokonywaniu ścieżek linowych.

     Uczniowie mogli również przejść ścieżką edukacyjną -Enklawa Przyrodnicza Bobrownik, na której podziwiali faunę i florę środowiska bagiennego.

     Dzieci posiliły się kiełbasą upieczoną na grillach.

     Impreza przyniosła dzieciom wiele radości, nowych umiejętności i wiedzy

     
       
   

 

 DZIEŃ ZDROWEJ  RZYWNOŚCI

5 października bieżącego roku w ramach programów "Trzymaj Formę" oraz  "Żyj smacznie i zdrowo" a także ubiegając się o krajowy certyfikat „Szkoła promująca zdrowie” cała społeczność szkolna, pod okiem organizatorów P. Natalii Rogowskiej oraz P. Agnieszki Nowak, zaangażowała się w przygotowanie akcji DNIA ZDROWEJ ŻYWNOŚCI.

Do akcji włączyli się również wychowawcy poszczególnych klas oraz szerokie grono rodziców. Obchody tego dnia stały się już tradycją w Szkole Podstawowej w Biczycach Dolnych, bowiem jest to już czwarta edycja tej akcji.

Celem Dnia Zdrowej Żywności było propagowanie wiedzy o zdrowym żywieniu, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, zachęcanie do zdrowego stylu życia, a także integracja środowiska szkolnego, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży.

W bieżącej edycji konkursu, zadaniem każdego zespołu klasowego było przygotowanie zdrowych potraw (sałatek, przekąsek, kanapek, deserów, napojów i innych.), a także propozycji śniadania do szkoły w takiej formie, jaką można zabrać do plecaka. Istotna była także prezentacja potraw znajdujących się na danym stoisku klasowym. 

Komisja konkursowa w składzie przewodniczący ks. Bogusław Tokarz oraz członkowie komisji: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski, dyrGZE Radosław Potoczek oraz kucharz stołówki gminnej Tomasz Plata oceniała walory zdrowotne przygotowanych potraw, różnorodność, pomysłowość, kreatywność, estetyczność  oraz propozycję śniadania do szkoły.

Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski, ogłosił wyniki konkursu oraz nagrodził zwycięzców.

W wyniku rywalizacji pierwsze miejsce zajęła klasa IV a, wychowawca P. Natalia Rogowska. Drugie miejsce zajęła klasa V wychowawca P. Jadwiga Jachimczyk a trzecie ex aequo  klasa I, wychowawca Justyna Majewska i III gimnazjum wychowawca P Agnieszka Nowak. Wyróżnione zostały klasy 0, II a i IV b.

   

   

  

  

  

  

  

   

 

 

Staramy się o Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

W tym roku szkolnym czeka nas wiele pracy, ponieważ mamy możliwość ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie który nadawany jest przez Ministra Edukacji Narodowej. Jednak aby można było go otrzymać trzeba spełnić szereg warunków. Pierwszym z nich jest przeprowadzenie autoewaluacji w szkole w formie ankiet przeznaczonych dla uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły w zakresie 4 standardów:

Standard pierwszy: Tworzenie warunków dla rozwoju szkoły promującej zdrowie
Standard drugi: Klimat społeczny szkoły
Standard trzeci: Edukacja zdrowotna i program profilaktyki
Standard czwarty: Warunki oraz organizacja nauki i pracy

 Na podstawie analizy zebranych ankiet wyciąga się wnioski, ustala mocne i słabe strony szkoły oraz wybiera problem priorytetowy dla każdego z czterech standardów. Następnie  ustala się roczny program pracy w szkole, który następnie będzie realizowany w ciągu roku szkolnego. Jednym z ostatnich etapów będzie publiczna prezentacja mająca na celu przedstawienie efektów podjętych działań oraz odpowiednich wniosków do dalszej pracy, natomiast ostatnią czynnością będzie złożenie wniosku do wojewódzkiego koordynatora w terminie do 30 maja 2018 r.

W tym roku szkolnym nad całością czuwają: mgr Grażyna Dudek oraz mgr Katarzyna Mróz.


ROK SZKOLNY 2016/2017

"Dzień zdrowej Żywności"

W ramach programów "Trzymaj Formę" oraz  "Żyj smacznie i zdrowo" w dniu 23.03.2017 roku, prawie cała społeczność szkolna, pod okiem organizatorów P. Natalii Rogowskiej oraz P. Agnieszki Nowak, zaangażowała się w przygotowanie akcji DNIA ZDROWEJ ŻYWNOŚCI. Do akcji włączyli się również wychowawcy poszczególnych klas oraz szerokie grono rodziców. Z tego miejsca bardzo serdecznie Diękujemy tym rodzicom, którzy wlączyli się w tę akcję!!!

 

 Akcja miała na celu propagowanie zdrowego stylu życia, promocję zdrowej żywności oraz urozmaicenia naszego dziennego menu o zdrowe przepisy kulinarne.

 

        Zadaniem każdego zespołu klasowego było przygotowanie zdrowych potraw (sałatek, przekąsek, kanapek, deserów, napojów i innych.), w tym jedną potrawę na podstawie dowolnego przepisu dostępnego na stronie www.zyjsmacznieizdrowo.pl oraz prezentacja ich na swoim stoisku klasowym. 

 

    

 

Komisja konkursowa w składzie przewodniczący ks. Bogusław Tokarz oraz członkowie komisji dyr. GZE Chełmiec Radosław Potoczek, kucharz stołówki gminnej Tomasz Plata, dyrektor przedszkola „Bajkowa Kraina” Monika Gomółka – Sromek, a także studenci PWSZZ z Nowego Sącza, którzy również prowadzili prelekcję na temat zdrowej żywności i prawidłowego odżywiania, oceniała walory zdrowotne przygotowanych potraw, różnorodność, pomysłowość, kreatywność, estetyczność  oraz propozycję podania. Honorowy gość rywalizacji wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski, ogłosił wyniki konkursu oraz nagrodził zwycięzców wejściówkami do AQUA Centrum.

 

  

 

W wyniku rywalizacji pierwsze miejsce zajęła klasa IIIa, wychowawca P. Justyna Majewska. Drugie miejsce zajęła klasa II gimnazjum wych. P. Agnieszka Nowak a trzecie klasa IV, wych. P. Jadwiga Jachimczyk. Wyróżnione zostały klasy IIIb oraz klasa 0.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Jesienny kosz"
 

     27 października 2016 r. w ramach akcji „Trzymaj Formę” w naszej szkole został zorganizowany konkurs „Jesienny kosz owocowo-warzywny”. Organizatorkami tej akacji były: mgr Natalia Rogowska oraz mgr Agnieszka Nowak.


     Celem konkursu było: kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży, integracja szkolnej społeczności, uświadomienie uczniom jak ważne jest zdrowe odżywianie i zachęcenie ich do samodzielnego przyrządzania potraw i ekologicznego podejścia do codziennych posiłków.

     W akcję włączyły się wszystkie klasy Szkoły Podstawowej 0-VI oraz Gimnazjum I-III. Bardzo aktywni byli tego dnia także rodzice. Na korytarzach, na parterze szkoły można było podziwiać bardzo pomysłowe, owocowo-warzywne ekspozycje konkursowe.

     Zadaniem każdej z klas było przygotowanie jesiennego stołu, na którym miał być wyeksponowany kosz z owocami i warzywami. Ponadto w trakcie prezentacji konkursowych wystaw, przedstawiciele poszczególnych klas mieli za zadanie przedstawić jury swoje propozycje zdrowych owocowo-warzywnych posiłków.

     Jako szkoła promująca zdrowie, kładziemy duży nacisk na zdrowe odżywianie.  Dlatego bezpośrednio po zakończeniu obrad jury, odbyła się krótka prelekcja dla uczniów przeprowadzona przez panią dietetyk Dorotę Pruszyńską. Dotyczyła ona zdrowego odżywiania dzieci i roli rodziców  w kształtowaniu  prawidłowych  nawyków żywieniowych. Dzieci dowiedziały się także, które produkty spożywane przez nie szkodzą zdrowiu.

     Tego dnia w naszej Szkole było nie tylko kolorowo, ale też witaminowo, zdrowo i po prostu odlotowo. Konkurs „Jesienny kosz owocowo-warzywny” został niezwykle ciepło przyjęty w naszej szkole i cieszył się ogromną popularnością, nie tylko wśród uczniów zaangażowanych w tę akcję, ale również wśród  nauczycieli, rodziców oraz personelu szkoły. Ekspozycje cieszyły się dużym zainteresowaniem przez cały dzień.

           
     
           
       
           
                  
           
       

 

WRZESIEŃ 2016 - Zespół Szkół w Biczycach Dolnych bierze udział w konkursie organizowanym przez OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI I MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ pt."Racjonalnie się odżywiasz,zdrowie wygrywasz."

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez uczniów danej klasy pracy plastycznej pt. „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz”. Należy wybrać jedną z form z podanych niżej propozycji:
•    logo wraz z hasłem reklamowym
•    plakat
•    ulotka
•    kartka z kalendarza (na jeden wybrany miesiąc)
•    kalendarz całoroczny (na jednej stronie, graficzna oprawa tematyczna)
Każda szkoła może zgłosić jedną klasę. Pracę konkursową należy wykonać na jednej kartce w formacie A4, w dowolnej technice.
Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać pocztą do właściwego terytorialnie kuratorium oświaty w terminie od dnia 1 września do dnia 30 września 2016 r. (do godziny 16.00). Decyduje data wpływu pracy konkursowej, potwierdzona pieczęcią wpływu.  


Nagrodą w Konkursie będzie udział w uroczystej Gali Finałowej Konkursu trzech klas − laureatów trzech kategorii konkursowych, wraz z ich opiekunami, w dniu 1 grudnia 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.


Szczegóły konkursu dostępne są na stronie: https://www.ore.edu.pl/wydzialy/wychowania-i-profilaktyki/zespol-ds-promocji-zdrowia-w-szkole/7055-


 

            ROK SZKOLNY 2015/2016.

 

Nasz wielki sukces!!! Jesteśmy nieliczną szkołą z terenu gminy Chełmiec z  Certyfikatem Szkoły Promującej Zdrowie.

Działania prozdrowotne w naszej placówce w latach 2011 – 2015 zostały docenione i uwieńczone ważnym dla całej społeczności dokumentem, po otrzymaniu Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie na konferencji w Tarnowie 24 października 2015 r. W ciągu ostatnich latach nasza placówka ubiegała się o Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, w związku z tym zrealizowano wiele przedsięwzięć, zorganizowano szereg imprez szkolnych i lokalnych szerzących idee prozdrowotne, założenia i standardy SzPZ, a wszystko to, by wyposażyć młodzież, nauczycieli, rodziców i pracowników niepedagogicznych szkoły w wiedzę i umiejętności niezbędne w życiu codziennym, m.in. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, profilaktyki współczesnych chorób społecznych, cywilizacyjnych i zjawisk patologicznych.

 
Od 2011 roku Szkolny Zespół ds. Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia pod okiem koordynatorów, początkowo biologa Grażyny Dudek, a następnie pedagoga Natalii Rogowskiej, przy pełnej akceptacji i wsparciu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i uczniów, realizował  program Grażyny Dudek o charakterze edukacyjno–profilaktyczno–wychowawczym pod hasłem:  „Program promujący zdrowie”, w ramach którego corocznie wrzesień był miesiącem zdrowia, zapraszano do współpracy wielu specjalistów, lekarzy, instytucje wspomagające tj. Policję, Straż Pożarną, Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, teatry, zespoły muzyczne, aby w przystępny i bezpośredni sposób dotrzeć do uczniów, aby profilaktyka i dbanie o siebie stały się ich życiowym mottem. Uczestniczono także w warsztatach profilaktycznych….


Działania placówki były wielokrotnie doceniane przez rodziców, młodzież i przedstawicieli środowiska lokalnego. Odebranie Certyfikatu, który jest najwyższym odznaczeniem na polu promocji zdrowia dla szkoły, stanowi uwieńczenie ciężkiej pracy całego zespołu i koordynatorów, ale jeszcze ważniejszy jest dla nas fakt, iż został nam przyznany bezwarunkowo.

Nie spoczywamy na laurach i będziemy się starać o przyznanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.


Decyzja Kapituły Wojewódzkiego Certyfikatu ucieszyła całą społeczność szkolną i lokalną, promocja zdrowia jest mocną stroną szkoły, w której uczą się nasze dzieci. Wiemy, że mimo otrzymania dokumentu, działania związane z promocją zdrowego stylu życia będą kontynuowane.

 

 

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.           

Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

1.Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.

2.Etos zdrowia w szkole.

3.Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

 

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?:

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.  

Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.: