Znalezione obrazy dla zapytania rada rodziców

Skład Rady w roku szkolnym 2022/2023 przedstawia się następująco:


- przewodniczący              Pan   Lesław Rymarczyk

-z-ca przewodniczącego     Pani  Patrycja Bugara

- drugi zastępca                Pani  Angelika Tyrkiel

-Skarbnik                         Pani  Agata Maleczek

-Sekretarz                        Pani Renata Jurczak

 

-Komisja rewizyjna            Pan Jacek Styranka

                                       Pani Agnieszka Tokarczyk

 

     -członkowie                 Pani Monika Iwańska

                                       Pani  Jadwiga Kruczek

                                       Pani Dorota Młynarczyk

                                       

                                       


  Rodzicu poczytaj !!!

 

                     KONTO RADY RODZICÓW

Nr:      15 8805 0009 0047 9069 3000 0010

          w Łąckim Banku Spółdzielczym

 

 

 

     

Kompetencje i zasady działania