Znalezione obrazy dla zapytania rada rodziców

Skład Rady w roku szkolnym 2020/2021 przedstawia się następująco:


- przewodniczący              Pan   Jakub Potoczek

-z-ca przewodniczącego     Pani  Marzena Mikulec

- drugi zastępca                Pan  Leszek Rymarczyk

-Skarbnik                         Pani  Agata Maleczek

-Sekretarz                        Pani Elżbieta Nemeczek

 

-Komisja rewizyjna            Pan Piotr Żak

                                       Pani Iwona Magdziak

 

     -członkowie                 Pani Gabriela Dudek-Tokarczyk

                                       Pani  Jadwiga Kruczek

                                       Pani Wioletta Jaciów

                                       

                                       


  Rodzicu poczytaj !!!

 

                     KONTO RADY RODZICÓW

Nr:      15 8805 0009 0047 9069 3000 0010

          w Łąckim Banku Spółdzielczym

 

 

 

     

Kompetencje i zasady działania