W Szkole Podstawowej w Biczycach Dolnych funkcjonują następujace zajęcia pozalekcyjne wynikające z potrzeb dzieci.


               Rok szkolny 2018 2019

 

 

             Zajęcia odbywają się raz na kwartał w pierwszy wtorek o godz. .....................


                                

Zajęcia baletowe odbywają się w dwóch grupach wiekowych:

          -  I grupa - dzieci z przedszkola i klasy "0" i klasy I
          - II grupa - dzieci z klas II-IV

         Celem zajęć baletowych jest:

      - uwrażliwienie dziecka na piękno muzyki poważnej,
      - zwrócenie uwagi na płynność ruchu,
      - możliwość wyrażenia swoich emocji poprzez ekspresję ruchową,
      - kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej,
      - przygotowanie do aktywnego i twórczego spędzenia czasu wolnego,
      - wyrabianie przez dziecko systematyczności, pracowitości i wytrwałości,
      - rozwijanie harmonijnej koordynacji ruchowej.

            Na zajęciach dzieci będą się uczyły podstaw tańca klasycznego oraz choreografii  i improwizacji  połączonej z                         elementami dramy w formie zabawowej. 

         Zajęcia odbywają się w piątki o godz. .............................


                   

 Od września 2013 prowadzona jest szkółka pikarska dla dzieci klas I-III, zarówno chłopców jak i dziewcząt. Celem zajęć jest między innymi:

      - Dostarczenie motywów uczestnictwa w zajęciach sportowych poprzez samokontrolę i samoocenę dzieci.
       - Stworzenia możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu przez uczniów.
       - Przygotowanie organizmu do wysiłku poprzez prawidłową rozgrzewkę.
       - Opanowanie terminologii i podstawowych przepisów piłki nożnej w realizacji zadań indywidualnych i zespołowych.
       - Stosowanie w codziennej praktyce zasad fair-play. 
       - Stworzenia możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu przez uczniów.
       - Rozwijanie współpracy i integracji w grupie.

      Zajęcia odbywają się w piątki o godz. .........................