W Szkole Podstawowej w Biczycach Dolnych funkcjonują następujace zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb dzieci określonych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.  

Rok szkolny 2022 2023   Znalezione obrazy dla zapytania pomoc psychologiczno pedagogiczna