Znalezione obrazy dla zapytania druki

 

 INFORMACJA

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAPISÓW DZIECI

 DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Szanowni Rodzice  rozpoczynamy zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024.

W pierwszej kolejności do świetlicy szkolnej będą przyjmowane dzieci z klas I-III, obojga rodziców pracujących lub pracujących i samotnie wychowujących dzieci. Pozostałe dzieci mogą zostać przyjęte w miarę wolnych miejsc za zgodą dyrektora szkoły. W celu zapisania dziecka do świetlicy na rok szkolny 2023/2024, prosimy o pobranie, wypełnienie i podpisanie „ Karty zapisu dziecka do świetlicy”. Znajduje się ona  w zakładce „ Dla rodziców” – Druki – pozycja 3. Wypełnioną kartę proszę dostarczyć do sekretariatu szkoły do 31 marca 2023r.

Proszę o czytelne i dokładne wypełnienie karty.
 

OD 1 WRZEŚNIA 2023

ŚWIETLICA SZKOLNA

CZYNNA OD GODZINY 6:45


Podajemy informację na jakich drukach rodzice powinni pisać różnego rodzaju podania dotyczące zgód, oświadczeń , deklaracji itp....

 

 

Usprawiedliwienie nieobecnościpobierz: doc

 

Wniosek/podanie o przyjęcie do szkoły- pobierz: doc

Karta zapisu na świetlicę szkolną - pobierz: doc

Oświadczenie o rezygnacji z zajęć WDŻ - pobierz: doc

Deklaracja uczestnictwa w lekcji religii/etyki - pobierz: doc

Rezygnacja z zajęć religii/etyki- pobierz: doc

 

Wniosek/Zgoda o objęcie pomocą  p-p - pobierz: doc

Informacja o objęciu ucznia p-p - pobierz: doc

Zgoda na zajęcia dodatkowe- pobierz: doc

Zgoda na wyjazd na zawody/konkursy- pobierz: doc

Zgoda na wyjazd na zawody zsz- pobierz: doc

Zgoda na wyjazd na wycieczkę- pobierz: doc

 

Zwolnienie z wf- pobierz: doc

Zwolnienie z informatyki/zajęć komputeorwych- pobierz: doc

Zwolnienie z lekcji - pobierz: doc

Deklaracja pobytu/wyjścia dziecka ze świetlicy - pobierz: doc 

Oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka które ukończyło 7 lat - pobierz: doc

Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią pobierz: doc

Oświadczenie rodzica do odbioru dziecka przez osobę pełnoletnią - pobierz: doc

 

Wniosek o opiekę w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.- pobierz: doc

Wniosek o wydanie opinii- pobierz: doc

Aktualizacja danych o uczniu- pobierz: doc

 

Upoważnienie do odbioru dzieci z oddziału przedszkolnego - pobierz: doc

Znalezione obrazy dla zapytania zawody sportowe