SZANOWNI RODZICE


 

                                                                     załącznik 1 do zarządzenia nr 7/2022/2023 z dnia 29.08.2022

Wykaz podręcznika wychowania przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych  w roku szkolnym 2022/2023

Drużyna marzeń. Sześciolatek.

 • Drużyna marzeń. Sześciolatek. Karty pracy. Część 1
 • Drużyna marzeń. Sześciolatek. Karty pracy. Część 2
 • Drużyna marzeń. Sześciolatek. Karty pracy. Część 3
 • Drużyna marzeń. Sześciolatek. Karty pracy. Część 4
 • Drużyna marzeń. Sześciolatek. Wyprawka na dobry start
 • Drużyna marzeń. Sześciolatek. Alfabet i cyfry (z klaserem)

Autor : Praca zbiorowa  wyd .WSiP 2022 ( książki są zamówione w wydawnictwie dla całej grupy i mają przyjść  21 czerwca – rodzice będą się na nie składać we wrześniu).   

Religia - Jezus moim Przyjacielem” - podręcznik do religii dla sześciolatków, wyd. Gaudium Lublin, nr LU-04-01/10-LU-1/17, red. Ks. Marian Zając

j. angielski - Tiger & Friends Starter Carol Read, Mark Ormerod, Anna Parr-Modrzejewska Wyd. Macmillan  - opcjonalnie-jeśli rodzice wyrażą zgodę.

 

Wykaz podręczników w klasach I – III Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych w roku szkolnym 2022/2023

Klasa I   „Nowi Tropiciele” wyd. WSiP

 *Podręczniki (5 części) - autorzy: Jolanta Dymarska, Jadwiga Hanisz, Marzena Kołaczyńska, Beata Nadarzyńska

 *Karty pracy (5 części) – autorzy: praca zbiorowa

 *Karty matematyczne (5części) – autorzy: praca zbiorowa

- Religia "Bóg naszym ojcem” - kl. I / Część 1 i Część 2, wyd. Gaudium Lublin, nr AZ-11-01/18-LU-3/20,  red. Ks. Piotr Goliszek

 - Język angielski: „Tiger & Friends 1”  podręcznik + ćwiczenia autorzy:  Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro wyd. Macmillan MEN 1051/1/2019

 Klasa II   „Nowi Tropiciele” wyd. WSiP

*Podręczniki (5 części) - autorzy: Aldona Danielewicz-Malinowska, Jolanta Dymarska, Jadwiga Hanisz, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Marzena Kołaczyńska, Beata Nadarzyńska

 *Karty ćwiczeń (5 części) – autorzy: praca zbiorowa

 *Karty matematyczne (5części) – autorzy: praca zbiorowa

 -  Religia -  "Bóg daje nam Jezusa" -  kl. II/ Część 1 i Część 2, wyd. Gaudium Lublin,  nr AZ-12-01/18-LU-8/21, red. Ks. Piotr Goliszek

 -  Język angielski„Tiger & Friends 2”  podręcznik + ćwiczenia autorzy:  Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro wyd. Macmillan MEN 1051/2/2020

 Klasa III      – „Nowi Tropiciele” wyd. Wsip

 *Podręczniki (5 części) – praca zbiorowa, autorzy: A.Banasiak, A.Burdzińska, A.Danielewicz-Malinowska, J.Hanisz,     A.Kamińska, R.Kamiński, E.Kłos, W.Kofta, B.Nadarzyńska

 *Karty pracy (5 części) – autorzy: praca zbiorowa

  *Karty matematyczne (5części) – autorzy: praca zbiorowa

- Religia - "Jezus przychodzi do nas" -  kl. II/ Część 1 i Część 2, wyd. Gaudium Lublin,  red. Ks. Piotr Goliszek

- Język angielskiTiger & Friends 3” Podręcznik + ćwiczenia; autorzy: Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena KondroMEN 1051/3/2020

 

Wykaz podręczników dla Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych  na rok szkolny 2022/2023

Kl. IV

1. „ Matematyka z plusem” – podręcznik.  Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki wyd. GWO.   Zeszyt  ćwiczeń: wersja C  , nr w wykazie MEN: 780/1/2017

2. Przyroda – „Tajemnice przyrody” - Nowa Era - podręcznik do przyrody do klasy IV SP. M. Marko-Worłowska, F.Szlajfer, J. Stawarz  Nr 863/2019/z1

3. J. angielski „Brainy” kl.4 (podręcznik + ćwiczenia – wersja 2020) wyd. Macmillan;  autor podręcznika: Nick Beare,   autorka zeszytu ćwiczeń: K. Stannett    Nr 831/1/2017

4. Język polski – „Miedzy nami” klasa 4 -podręcznik  do języka polskiego+ zeszyt ćwiczeń. Agnieszka Łuczak,  Anna Murdzek , Kamila Krzemieniewska –Kleban Wydawnictwo GWO  Nr w wykazie MEN: 867/1/2017

5. Historia „Wczoraj i dziś” klasa 4– podręcznik do historii + zeszyt ćwiczeń.;Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk- Fertsch, Grzegorz Wojciechowski , wyd. Nowa Era, Nr w wykazie MEN  877/1/2020/z1                       

6. Technika- „Jak to działa”  podr. do techniki  kl IV Nowa Era SP. M i L Łabecki   Nr 295/1/2017 

7. Muzyka     „Lekcja muzyki"- podręcznik do klasy IV SP, M. Gromek,   G. Kilbach  Wydawnictwo Nowa Era Nr 852/1/2017

8. Plastyka     „Do dzieła”- podręcznik do plastyki do klasy IV SP.- wyd. Nowa Era   J. Lukas, K. Onak  Nr 903/1/2017 

9. Informatyka Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV Grażyna Koba, wyd. Migra  Sp. z o. o,  Nr:  806/1/2020/z1

10. Religia - „Jestem chrześcijaninem” kl. IV,  wyd. Gaudium  Lublin,  nr AZ -21-01/10-LU -1/12,     red. ks. Ks. Waldemar Janiga

11. Wychow. do życia w rodzinie: "Wędrując ku dorosłości" Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 4 szkoły podstawowej. Teresa Król, wydawnictwo Rubikon

Kl. V

1. MatematykaMatematyka z plusem” – podręcznik.  Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, wyd. GWO.   Zeszyt  ćwiczeń: wersja  C   Nr  780/2/2018

2. Biologia  - "Puls życia"  M. Sęktas, J. Stawarz, Wyd. Nowa Era Nr 884/1/2018

3. Geografia- Planeta Nowa 5, Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej Autor: Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Nr dopuszczenia 906/1/2018          

4. Plastyka  „Do dzieła” -  kl. V SP. - wyd. Nowa Era -    J. Lukas, K. Onak    Nr 903/2/2018

6. Muzyka  "  Lekcja muzyki" kl.V  wyd. Nowa Era  M.Gromek, G.Kilbach Nr 852/2/2018

7.J. angielski „Brainy” kl. V SP  (podręcznik+ćwiczenia) wyd. Macmillan, autorzy: N. Beare, K. Stannet nr. MEN 831/2/2018

8. J. Polski  „Między nami” klasa 5 – A. Łuczak, A. Murdzek - podręcznik. do języka polskiego + zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo GWO   Nr w wykazie MEN: 867/2/2018                   

9. Historia  Wczoraj i dziś. Klasa 5 Grzegorz Wojciechowski- Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń Nr dopuszczenia 877/2/2018

10. Technika  „Jak to działa” kl.V SP. Nowa Era M. i Ł. Łabecki  Nr 295/2/2018

11. Wychow. do życia w rodzinie "Wędrując ku dorosłości" Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 5 szkoły podstawowej. Teresa Król, wydawnictwo Rubikon

12. Religia „Bóg poszukuje człowieka” kl. V,  wyd. Gaudium Lublin, nr  AZ -21-01/18-LU-2/20,   red. ks. Waldemar Janiga. Karta pracy do podręcznika dla klasy V. wyd. Gaudium Lublin,   red. ks. Waldemar Janiga.

13.  Informatyka     Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V Grażyna Koba, wyd. Migra  Sp. z o. o. Nr:  806/2/2018

Kl. VI

1. MatematykaMatematyka z plusem” – podręcznik.  Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki ,wyd. GWO.   Zeszyt  ćwiczeń: wersja  C   nr w wykazie MEN: 906/2/2019

2. Biologia   "Puls życia" kl. VI J.Stawarz Wyd. Nowa Era Nr 844/2/2019

3. Plastyka   - Do dzieła” -podręcznik do plastyki do kl. VI SP. - wyd. Nowa Era    -    J. Lukas, K. Onak Nr 903/3/2018

4. Muzyka    - "Lekcja muzyki"- podręcznik do kl.VI SP. - wyd. Nowa Era -M.Gromek, G.Kilbach  Nr 852/3/2019                        

5. J. angielski „Brainy” kl. VI SP (podręcznik + ćwiczenia) wyd. Macmillan; autorzy: N. Beare, Nr MEN 831/3/2019

6. J. Polski „Między nami” klasa 6 – A. Łuczak, A. Murdzek - podręcznik do języka polskiego. + zeszyt ćwiczeń– Wydawnictwo GWO Nr 867/3/2019                                                              

7. Historia  Wczoraj i dziś. Klasa 6 -Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski Podręcznik do historii do szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń    Nr 877/3/2019

8. Technika  „Jak to działa” - podręcznik do techniki  kl.VI SP.  Nowa Era M. i Ł. Łabecki    Nr dop. 295/3/2019

9. Religia. „Jezus Chrystus nas zbawia” kl. VI wyd. Gaudium Lublin,  nr  AZ -22-01/18-LU-13/21,  red. Ks. Waldemar Janiga.  Karta pracy do podręcznika dla klasy VI. wyd. Gaudium Lublin,   red. ks. Ks. Waldemar Janiga.

10. Informatyka     Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI Grażyna Koba, wyd. Migra  Sp. z o. o Nr: 806/3/2019

11. Wychow. do życia w rodzinie "Wędrując ku dorosłości" Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 6 szkoły podstawowej. Teresa Król, wydawnictwo Rubikon

12. Geografia – Planeta Nowa 6, Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Autor: Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński, nr dopuszczenia: 906/2/2019

Kl. VII

1. J. Polski  "Między nami  klasa 7" Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (GWO) Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, Roland Maszka Nr w wykazie MEN: w trakcie realizacji

2. Historia Wczoraj i dziś” – podręcznik do historii dla klasy 7+ zeszyt ćwiczeń;   Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow ; wyd. Nowa Era,   Nr dopuszczenia    877/4/2020/z1

3. Biologia -"Puls Życia" - podręcznik dla kl. VII SP. M. Jefimow,  wyd.Nowa Era  Nr 844/3/2020/z1

4J. angielski  „Repetytorium Ósmoklasisty cz. 1” (wersja dwuczęściowa), autorzy książki ucznia: Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles, autor zeszytu ćwiczeń: Karolina Kotorowicz-Jasińska, Wydawnictwo: Macmillan, Nr 1100/1/2020

5.  J. niemiecki Tytuł   Deutschtourfit 7. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa  Era Nr dopuszczenia: 1096/1/2020 . Autor Ewa Kościelniak Walewska

Ćwiczenia: Deutschtourfit. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era. Autor Ewa Kościelniak Walewska

6.  Matematyka Matematyka  z plusem 7, podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k  Nr: 780/4/2017

7. Geografia  Podręcznik: „Planeta Nowa” podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej;  Autorzy: Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał , nr dopuszczenia  906/3/2019/z1

8. Chemia Nowej Ery . Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin.  Nr dopuszczenia 785/1/2017  + Zeszyt ćwiczeń Chemia Nowej  Ery 7

9. Fizyka Spotkania z fizyką Autorzy: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska, wyd. Nowa Era,  nr  dopuszczenia 885/1/2017

10. Plastyka -"Do dzieła"- podr. do plastyki dla kl. VII SP. M. Ipczyńska, N.Mrozkowiak,   wyd. Nowa  Era Nr 903/4/2020/z1

11. Informatyka Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII Grażyna Koba, wyd. Migra  Sp. z o. o Nr: 806/4/2020/z1

12. Muzyka   - "Lekcja muzyki" - podręcznik do kl. VII SP. M.Gromek,  G.Kilbach wyd. Nowa  Era Nr 852/4/2020/z1             

13. Religia  - „Bóg wskazuje nam drogę” – kl. VII,  wyd. Gaudium Lublin,  red. Ks. Waldemar Janiga Karta pracy do podręcznika dla klasy VII. wyd. Gaudium Lublin,   red. ks. Ks. Waldemar Janiga.

14. W do ż w r  "Wędrując ku dorosłości" Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 7 szkoły podstawowej. Teresa Król, wydawnictwo Rubikon

Kl. VIII

1. J. Polski  "Między nami klasa 8" Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (GWO) Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Kamila Krzemieniewska -Kleban, Agnieszka Suchowierska,  Nr w wykazie MEN: 867/5/2018

2. Historia  –„ Wczoraj i dziś” – podręcznik do historii dla klasy 8;  Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska; wyd.  Nowa Era  Nr dopuszczenia  877/5/2018

3. Biologia -"Puls Życia" -  B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas Nowa Era Nr 844/4/2021/z1

4.  J. angielski  „Repetytorium ósmoklasisty” podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy 8; autorzy podręcznika: Malcom Mann, Steve  Taylore- Knolwles; wyd. Macmillan Education Nr MEN: 1100/2/2021

5. J. niemiecki  Tytuł   Deutschtourfit 8. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa  Era Nr dopuszczenia: 1096/2/2021. Autor Ewa Kościelniak Walewska

Ćwiczenia: Deutschtourfit 8. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era. Autor Ewa Kościelniak Walewska

6. Matematyka Matematyka  z plusem 8, podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej
Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k  Nr: 780/5/2018

7. Geografia  Planeta Nowa Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.  Autor: Dawid Szczypiński, Tomasz Rachwał  Nr: 906/4/2021/z1

8. Chemia Chemia Nowej Ery . Podręcznik dla klasy  ósmej szkoły podstawowej. Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin.Nr dopuszczenia 785/1/2017 + Zeszyt  ćwiczeń Chemia Nowej Ery  8

9. Fizyka dla klasy ósmej Szkoły Podstawowej: Spotkania z fizyką 8. Autorzy: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska, wyd. Nowa Era,  nr  dopuszczenia 885/2/2018

10. Informatyka Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII Grażyna Koba, wyd. Migra  Sp. z o. o Nr: 806/5/2018        

11. Religia  - „Z Tobą idę przez życie” – kl. VIII,  wyd. Gaudium Lublin, nr  AZ-32-01/10-LU-1/13,  red. Ks. Paweł Mąkosa

12. W do ż w r  "Wędrując ku dorosłości" Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 8 szkoły podstawowej. Teresa Król, wydawnictwo Rubikon

13. Wos „Dziś i jutro” Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej; Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia – Maćkowska, Tomasz Maćkowski;  wyd.  Nowa Era;   numer dopuszczenia 874/2017

14. Edukacja dla bezpieczeństwa, „Żyję i działam bezpiecznie”. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej, Jarosław Słoma, Nowa Era, Nr dopuszczenia: 846/2017.

Klasa VIII - brak muzyki i plastyki


Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022     

                                                                    załącznik 1 do zarządzenia nr 7/2021/2022 z dnia 27.08.2021

 

 

Wykaz podręczników w koddziale 0  Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych w roku szkolnym 2021/2022 

Planeta dzieci. Sześciolatek.

 • Planeta dzieci. Sześciolatek. Karty pracy. Część 1
 • Planeta dzieci. Sześciolatek. Karty pracy. Część 2
 • Planeta dzieci. Sześciolatek. Karty pracy. Część 3
 • Planeta dzieci. Sześciolatek. Karty pracy. Część 4
 • Planeta dzieci. Sześciolatek. Czytanie i pisanie
 • Planeta dzieci. Sześciolatek. Liczenie
 • Planeta dzieci. Sześciolatek. Wyprawka na dobry start
 • Planeta dzieci. Sześciolatek. Kodowanie
 • Planeta dzieci. Sześciolatek. Alfabet (z klaserem)

Autor : Praca zbiorowa  wyd .WSiP

Religia - Jesteśmy Dziećmi Boga". Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0. Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków 2015.

j. angielski - Tiger & Friends Starter Carol Read, Mark Ormerod, Anna Parr-Modrzejewska Wyd. Macmillan  -  OPCJONALNIE, JESLI RODZICE WYRAŻĄ ZGODĘ


Wykaz podręczników w klasach I – III Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych w roku szkolnym 2021/2022

Klasa I   „Nowi Tropiciele” wyd. WSiP

*Podręczniki (5 części) - autorzy: Jolanta Dymarska, Jadwiga Hanisz, Marzena Kołaczyńska, Beata Nadarzyńska

*Karty pracy (5 części) – autorzy: praca zbiorowa

*Karty matematyczne (5części) – autorzy: praca zbiorowa
- Religia " Bóg naszym Ojcem” - kl. I, wyd. Gaudium Lublin   AZ-11-01/18-LU-3/20   red. Ks. Piotr Goliszek

- Język angielski: „Tiger & Friends 1”  podręcznik + ćwiczenia autorzy:  Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro wyd. Macmillan MEN 1051/1/2019

  

Klasa II   „Nowi Tropiciele” wyd. WSiP

*Podręczniki (5 części) - autorzy: Aldona Danielewicz-Malinowska, Jolanta Dymarska, Jadwiga Hanisz, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Marzena Kołaczyńska, Beata Nadarzyńska

*Karty ćwiczeń (5 części) – autorzy: praca zbiorowa

*Karty matematyczne (5części) – autorzy: praca zbiorowa

Religia -  "Kochamy Pana Jezusa" -  kl. II,  wyd. Gaudium Lublin   nr AZ-12-01/10/LU-3/13  red. Ks. Piotr Goliszek

 -  Język angielski„Tiger & Friends 2”  podręcznik + ćwiczenia autorzy:  Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro wyd. Macmillan MEN 1051/2/2020

 

Klasa III      – „Nowi Tropiciele” wyd. Wsip

   *Podręczniki (5 części) – praca zbiorowa, autorzy: A.Banasiak, A.Burdzińska, A.Danielewicz-Malinowska, J.Hanisz,     A.Kamińska, R.Kamiński, E.Kłos, W.Kofta, B.Nadarzyńska

   *Karty pracy (5 części) – autorzy: praca zbiorowa

   *Karty matematyczne (5części) – autorzy: praca zbiorowa

- Religia - „Przyjmujemy Pana Jezusa – kl. III,  wyd. Gaudium, Lublin   AZ-13-01/10-LU-4/14   red. Ks. Piotr Goliszek

- Język angielski„Tiger 3” Podręcznik + ćwiczenia; autorzy: Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro MEN 836/3/2019

 

  

Wykaz podręczników dla Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych  na rok szkolny 2021/2022

Kl. IV

1. „ Matematyka z plusem” – podręcznik.  Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki wyd. GWO.   Zeszyt  ćwiczeń: wersja C  , nr w wykazie MEN: 780/1/2017

2. Przyroda – „Tajemnice przyrody” - Nowa Era - podręcznik do przyrody do klasy IV SP. M. Marko-Worłowska, F.Szlajfer, J. Stawarz  Nr 863/2019/z1

3. . J. angielski „Brainy” kl.4 (podręcznik + ćwiczenia – wersja 2020) wyd. Macmillan;  autor podręcznika: Nick Beare,   autorka zeszytu ćwiczeń: K. Stannett    Nr 831/1/2017

4. Język polski – „Miedzy nami” klasa 4 -podręcznik  do języka polskiego+ zeszyt ćwiczeń. Agnieszka Łuczak,  Anna Murdzek , Kamila Krzemieniewska –Kleban Wydawnictwo GWO  Nr w wykazie MEN: 867/1/2017

5. Historia „Wczoraj i dziś” klasa 4– podręcznik do historii + zeszyt ćwiczeń.;Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk- Fertsch, Grzegorz Wojciechowski , wyd. Nowa Era, Nr w wykazie MEN  877/1/2020/z1              

6. Technika- „Jak to działa”  podr. do techniki  kl IV Nowa Era SP. M i L Łabecki   Nr 295/1/2017 

7. Muzyka     „Lekcja muzyki"- podręcznik do klasy IV SP, M. Gromek,   G. Kilbach  Wydawnictwo Nowa Era Nr 852/1/2017

8. Plastyka     „Do dzieła”- podręcznik do plastyki do klasy IV SP.- wyd. Nowa Era   J. Lukas, K. Onak  Nr 903/1/2017 

9. Informatyka Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV Grażyna Koba, wyd. Migra  Sp. z o. o,  Nr:  806/1/2020/z1

10. Religia - „Jestem chrześcijaninem” kl. IV,  wyd. Gaudium, Lublin Nr   AZ -21-01/10-LU -1/12     red. ks. Ks. Waldemar Janiga

11. Wychow. do życia w rodzinie: "Wędrując ku dorosłości" Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 4 szkoły podstawowej. Teresa Król, wydawnictwo Rubikon

Kl. V

1. MatematykaMatematyka z plusem” – podręcznik.  Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, wyd. GWO.   Zeszyt  ćwiczeń: wersja  C   Nr  780/2/2018

2. Biologia  - "Puls życia"  M. Sęktas, J. Stawarz, Wyd. Nowa Era Nr 884/1/2018

3. Geografia- Planeta Nowa 5, Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej Autor: Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Nr dopuszczenia 906/1/2018             

4. Plastyka  „Do dzieła” -  kl. V SP. - wyd. Nowa Era -    J. Lukas, K. Onak    Nr 903/2/2018 

6. Muzyka  "  Lekcja muzyki" kl.V  wyd. Nowa Era  M.Gromek, G.Kilbach Nr 852/2/2018

7.J. angielski „Brainy” kl. V SP  (podręcznik+ćwiczenia) wyd. Macmillan, autorzy: N. Beare, K. Stannett nr. MEN 831/2/2018

8. J. Polski  „Między nami” klasa 5 – A. Łuczak, A. Murdzek - podręcznik. do języka polskiego + zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo GWO   Nr w wykazie MEN: 867/2/2018                      

9. Historia  Wczoraj i dziś. Klasa 5 Grzegorz Wojciechowski- Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń Nr dopuszczenia 877/2/2018

10. Technika  „Jak to działa” kl.V SP. Nowa Era M. i Ł. Łabecki  Nr 295/2/2018

11. Wychow. do życia w rodzinie "Wędrując ku dorosłości" Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 5 szkoły podstawowej. Teresa Król, wydawnictwo Rubikon

12. Religia „Bóg poszukuje człowieka” kl. V,  wyd. Gaudium, Lublin  Nr   AZ -22-01/18-LU-2/10     red. ks. Ks. Waldemar Janiga. Karta pracy do podręcznika dla klasy V. wyd. Gaudium, Lublin   red. ks. Ks. Waldemar Janiga.

13.  Informatyka     Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V Grażyna Koba, wyd. Migra  Sp. z o. o. Nr:  806/2/2018

Kl. VI

1. MatematykaMatematyka z plusem” – podręcznik.  Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki ,wyd. GWO.   Zeszyt  ćwiczeń: wersja  C   nr w wykazie MEN: 906/2/2019

2. Biologia   "Puls życia" kl. VI J.Stawarz Wyd. Nowa Era Nr 844/2/2019

3. Plastyka   - Do dzieła” -podręcznik do plastyki do kl. VI SP. - wyd. Nowa Era -  J. Lukas, K. Onak  Nr 903/3/2018

4. Muzyka    - "Lekcja muzyki"- podręcznik do kl.VI SP. - wyd. Nowa Era -M.Gromek, G.Kilbach  Nr 852/3/2019                           

5. J. angielski „Brainy” kl. VI SP (podręcznik + ćwiczenia) wyd. Macmillan; autorzy: N. Beare, Nr MEN 831/3/2019           

6. J. Polski „Między nami” klasa 6 – A. Łuczak, A. Murdzek - podręcznik do języka polskiego. + zeszyt ćwiczeń– Wydawnictwo GWO Nr 867/3/2019                                                               

7. Historia  Wczoraj i dziś. Klasa 6 -Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski Podręcznik do historii do szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń    Nr 877/3/2019

8. Technika  „Jak to działa” - podręcznik do techniki  kl.VI SP.  Nowa Era M. i Ł. Łabecki    Nr dop. 295/3/2019

9. Religia. „Jezus Chrystus nas zbawia” kl. VI wyd. Gaudium, Lublin  2021 red. ks. Ks. Waldemar Janiga. Karta pracy do podręcznika dla klasy VI. wyd. Gaudium, Lublin   red. ks. Ks. Waldemar Janiga.

10. Informatyka     Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI Grażyna Koba, wyd. Migra  Sp. z o. o Nr: 806/3/2019

11. Wychow. do życia w rodzinie "Wędrując ku dorosłości" Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 6 szkoły podstawowej. Teresa Król, wydawnictwo Rubikon

12. Geografia – Planeta Nowa 6, Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Autor: Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński, nr dopuszczenia: 906/2/2019

Kl. VII

1. J. Polski  "Między nami  klasa 7" Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (GWO) Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, Roland Maszka Nr w wykazie MEN: w trakcie realizacji

2. Historia Wczoraj i dziś” – podręcznik do historii dla klasy 7+ zeszyt ćwiczeń;   Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow ; wyd. Nowa Era,   Nr dopuszczenia    877/4/2020/z1

3. Biologia -"Puls Życia" - podręcznik dla kl. VII SP. M. Jefimow,  wyd.Nowa Era  Nr 844/3/2020/z1

4J. angielski  „Repetytorium Ósmoklasisty cz. 1” (wersja dwuczęściowa), autorzy książki ucznia: Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles, autor zeszytu ćwiczeń: Karolina Kotorowicz-Jasińska, Wydawnictwo: Macmillan, Nr 1100/1/2020

5.  J. niemiecki Tytuł   Deutschtourfit 7. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa  Era Nr dopuszczenia: 1096/1/2020 . Autor Ewa Kościelniak Walewska

Ćwiczenia: Deutschtourfit. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era. Autor Ewa Kościelniak Walewska

6.  Matematyka Matematyka  z plusem 7, podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k  Nr: 780/4/2017

8. Geografia  Podręcznik: „Planeta Nowa” podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej;  Autorzy: Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał , nr dopuszczenia  906/3/2019/z1

9. Chemia Nowej Ery . Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin.  Nr dopuszczenia 785/1/2017  + Zeszyt ćwiczeń Chemia Nowej  Ery 7

10. Fizyka Spotkania z fizyką Autorzy: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska, wyd. Nowa Era,  nr  dopuszczenia 885/1/2017

11. Plastyka -"Do dzieła"- podr. do plastyki dla kl. VII SP. M. Ipczyńska, N.Mrozkowiak,   wyd. Nowa  Era Nr 903/4/2020/z1

12. Informatyka Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII Grażyna Koba, wyd. Migra  Sp. z o. o Nr: 806/4/2020/z1

13. Muzyka   - "Lekcja muzyki" - podręcznik do kl. VII SP. M.Gromek,  G.Kilbach wyd. Nowa  Era Nr 852/4/2020/z1             

14. Religia  - „Spotykam Twoje Słowo” – kl. VII,  wyd. Gaudium, Lublin, Nr  AZ-31-01/10-PO-1/11, red. Ks. Paweł Mąkosa

15. W do ż w r  "Wędrując ku dorosłości" Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 7 szkoły podstawowej. Teresa Król, wydawnictwo Rubikon

Kl. VIII

1. J. Polski  "Między nami klasa 8" Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (GWO) Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Kamila Krzemieniewska -Kleban, Agnieszka Suchowierska,  Nr w wykazie MEN: 867/5/2018

2. Historia  –„ Wczoraj i dziś” – podręcznik do historii dla klasy 8;  Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska; wyd.  Nowa Era  Nr dopuszczenia  877/5/2018

3. Biologia -"Puls Życia" -  B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas Nowa Era Nr 844/4/2021/z1

4.  J. angielski  „Repetytorium ósmoklasisty” podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy 8; autorzy podręcznika: Arek Tkacz, Angela Bandis, Anita Lewicka, Richard Cowen, Renata Ranus  autorzy zeszytu ćwiczeń: Anita Lewicka, Richard Cowen, Arek Tkacz, Angela Bandis, Renata Ranus  Wydawnictwo: Pearson Nr MEN 926/2018

5. J. niemiecki Tytuł   Deutschtourfit 8. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa  Era Nr dopuszczenia: 1096/2/2021. Autor Ewa Kościelniak Walewska

Ćwiczenia: Deutschtourfit 8. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era. Autor Ewa Kościelniak Walewska

6. Matematyka Matematyka  z plusem 8, podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej
Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k  Nr: 780/5/2018

8. Geografia  Podręcznik: „Planeta Nowa 8”podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej;  Autorzy: Roman Malarz, Mariusz Szubert 906/4/2021/z1

9. Chemia Chemia Nowej Ery . Podręcznik dla klasy  ósmej szkoły podstawowej. Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin. Nr dopuszczenia 785/1/2017 + Zeszyt  ćwiczeń Chemia Nowej Ery  8

10. Fizyka dla klasy ósmej Szkoły Podstawowej: Spotkania z fizyką 8. Autorzy: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska, wyd. Nowa Era,  nr  dopuszczenia 885/2/2018

11. Informatyka Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII Grażyna Koba, wyd. Migra  Sp. z o. o Nr: 806/5/2018           

12. Religia  - „Z Tobą idę przez życie” – kl. VIII,  wyd. Gaudium, Lublin, Nr  AZ-32-01/10-LU-1/13, red. Ks. Paweł Mąkosa

13. W do ż w r  "Wędrując ku dorosłości" Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 8 szkoły podstawowej. Teresa Król, wydawnictwo Rubikon

14. Wos „Dziś i jutro” Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej; Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia – Maćkowska, Tomasz Maćkowski;  wyd.  Nowa Era;   numer dopuszczenia 874/2017

Edukacja dla bezpieczeństwa, „Żyję i działam bezpiecznie”. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej, Jarosław Słoma, Nowa Era, Nr dopuszczenia: 846/2017.

Klasa VIII - brak muzyki i plastyki                                                                                                                           

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

„Tropiciele”. Sześciolatek

 *Karty pracy cz.1-4    

 *Piszę i liczę

 *Książka do czytania

  *Wycinanka    

 Autor: Praca zbiorowa   wyd. Wsip

 ( książki są zamówione w wydawnictwie dla całej grupy i mają przyjść  w czerwcu – rodzice będą się na nie składać we wrześniu)

Religia -Jesteśmy Dziećmi Boga". Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0. Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków 2015.

j. angielski - Tiger & Friends Starter Carol Read, Mark Ormerod, Anna Parr-Modrzejewska

 Wyd. Macmillan  -  OPCJONALNIE, JESLI RODZICE WYRAŻĄ ZGODĘ

 

Wykaz podręczników w klasach I – III Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych

w roku szkolnym 2020/2021

Klasa I   „Nowi Tropiciele” wyd. WSiP

*Podręczniki (5 części) - autorzy: Jolanta Dymarska, Jadwiga Hanisz, Marzena Kołaczyńska, Beata Nadarzyńska

*Karty pracy (5 części) – autorzy: praca zbiorowa

*Karty matematyczne (5części) – autorzy: praca zbiorowa

            - Religia " Jesteśmy Rodziną Pana Jezusa". Podręcznik do nauki religii dla ucznia klasy I szkoły podstawowej. Wydawnictwo Gaudium , Lublin 2012.

             - Język angielski: „Tiger & Friends 1”  podręcznik + ćwiczenia autorzy:  Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro wyd. Macmillan MEN 1051/1/2019 

 

Klasa II   „Nowi Tropiciele” wyd. WSiP

*Podręczniki (5 części) - autorzy: Aldona Danielewicz-Malinowska, Jolanta Dymarska, Jadwiga Hanisz, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Marzena Kołaczyńska, Beata Nadarzyńska

*Karty ćwiczeń (5 części) – autorzy: praca zbiorowa

*Karty matematyczne (5części) – autorzy: praca zbiorowa 

          -  Religia -  "Kochamy Pana Jezusa". Podręcznik nr AZ-12-01/10/LU-3/13  dla klasy II Szkoły Podstawowej pod rekadcją ks. Piotra Goliszka, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2013

          -  Język angielskiTiger 2 Podręcznik + ćwiczenia, autorzy: Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro, MEN 836/2/2018

 

Klasa III      – „Nowi Tropiciele” wyd. Wsip

   *Podręczniki (5 części) – praca zbiorowa, autorzy: A.Banasiak, A.Burdzińska, A.Danielewicz-Malinowska, J.Hanisz,     A.Kamińska, R.Kamiński, E.Kłos, W.Kofta, B.Nadarzyńska

   *Karty pracy (5 części) – autorzy: praca zbiorowa

   *Karty matematyczne (5części) – autorzy: praca zbiorowa 

          - Religia - „Przyjmujemy Pana Jezusa – kl. III, wyd. Gaudium Lublin   AZ-13-01/10-LU-4/14   red. Ks. Piotr Goliszek

         - Język angielski„Tiger 3” Podręcznik + ćwiczenia; autorzy: Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

MEN 836/3/2019

 

Wykaz podręczników dla Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych  na rok szkolny 2020/2021

Kl. IV

1. „ Matematyka z plusem” – podręcznik.  Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki wyd. GWO.   Zeszyt  ćwiczeń: wersja C  , nr w wykazie MEN: 780/1/2017

2. Przyroda – „Tajemnice przyrody” - Nowa Era - podręcznik do przyrody do klasy IV SP. M. Marko-Worłowska, F.Szlajfer, J. Stawarz  Nr 863/20179/z1

3. . J. angielski „Brainy” kl.4 (podręcznik + ćwiczenia – wersja 2020) wyd. Macmillan;  autor podręcznika: Nick Beare,       

     autorka zeszytu ćwiczeń: K. Stannett    Nr 831/1/2017

4. Język polski – „Miedzy nami” klasa 4 -podręcznik  do języka polskiego+ zeszyt ćwiczeń. Agnieszka Łuczak,  Anna Murdzek , Kamila Krzemieniewska –Kleban Wydawnictwo GWO  Nr w wykazie MEN: 867/1/2017

5. Historia „Wczoraj i dziś” klasa 4– podręcznik do historii + zeszyt ćwiczeń.;Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk- Fertsch, Grzegorz Wojciechowski , wyd. Nowa Era, Nr w wykazie MEN  877/1/2020/z1             

6. Technika- „Jak to działa”  podr. do techniki  kl IV Nowa Era SP. M i L Łabecki   Nr 295/1/2017  

7. Muzyka     „Lekcja muzyki"- podręcznik do klasy IV SP, M. Gromek,   G. Kilbach  Wydawnictwo Nowa Era Nr 852/1/2017 

8. Plastyka     „Do dzieła”- podręcznik do plastyki do klasy IV SP.- wyd. Nowa Era   J. Lukas, K. Onak  Nr 903/1/2017 

9. Informatyka Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV Grażyna Koba, wyd. Migra  Sp. z o. o,  Nr:  806/1/2020/z1

10. Religia „Jestem chrześcijaninem” kl. IV  wyd. Gaudium – Lublin Nr   AZ -21-01/10-LU -1/12     red. ks. Ks. Waldemar Janiga

11. Wychow. do życia w rodzinie: "Wędrując ku dorosłości" Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 4 szkoły podstawowej. Teresa Król, wydawnictwo Rubikon

Kl. V

1. MatematykaMatematyka z plusem” – podręcznik.  Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, wyd. GWO.   Zeszyt  ćwiczeń: wersja  C   Nr  780/2/2018 

2. Biologia  - "Puls życia"  M. Sęktas, J. Stawarz, Wyd. Nowa Era Nr 884/1/2018 

3. Geografia- Planeta Nowa 5, Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej Autor: Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Nr dopuszczenia 906/1/2018

4. Plastyka  „Do dzieła” -  kl. V SP. - wyd. Nowa Era -    J. Lukas, K. Onak    Nr 903/2/2018

6. Muzyka  "  Lekcja muzyki" kl.V  wyd. Nowa Era  M.Gromek, G.Kilbach Nr 852/2/2018

7.J. angielski „Brainy” kl. V SP  (podręcznik+ćwiczenia) wyd. Macmillan, autorzy: N. Beare, K. Stannett

 nr. MEN 831/2/2018

8. J. Polski  „Między nami” klasa 5 – A. Łuczak, A. Murdzek - podręcznik. do języka polskiego + zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo GWO   Nr w wykazie MEN: 867/2/2018                     

9. Historia  Wczoraj i dziś. Klasa 5 Grzegorz Wojciechowski- Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń Nr dopuszczenia 877/2/2018

10. Technika  „Jak to działa” kl.V SP. Nowa Era M. i Ł. Łabecki  Nr 295/2/2018

11. Wychow. do życia w rodzinie "Wędrując ku dorosłości" Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 5 szkoły podstawowej. Teresa Król, wydawnictwo Rubikon

12. Religia „Wierzę w Boga” kl. V wyd. Gaudium – Lublin  Nr   AZ -22-01/10-LU-2/13     red. ks. Ks. Waldemar Janiga

13.  Informatyka     Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V Grażyna Koba, wyd. Migra  Sp. z o. o. Nr:  806/2/2018

 

Kl. VI

1. MatematykaMatematyka z plusem” – podręcznik.  Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki ,wyd. GWO.   Zeszyt  ćwiczeń: wersja  C   nr w wykazie MEN: 906/2/2019

2. Biologia   "Puls życia" kl. VI J.Stawarz Wyd. Nowa Era Nr 844/2/2019

3. Plastyka   - Do dzieła” -podręcznik do plastyki do kl. VI SP. - wyd. Nowa Era    -    J. Lukas, K. Onak

              Nr 903/3/2018

4. Muzyka    - "Lekcja muzyki"- podręcznik do kl.VI SP. - wyd. Nowa Era -M.Gromek, G.Kilbach  Nr 852/3/2019                          

5. J. angielski „Brainy” kl. VI SP (podręcznik + ćwiczenia) wyd. Macmillan; autorzy: N. Beare, Nr MEN 831/3/2019      

6. J. Polski „Między nami” klasa 6 – A. Łuczak, A. Murdzek - podręcznik do języka polskiego. + zeszyt ćwiczeń– Wydawnictwo GWO Nr 867/3/2019                                                              

7. Historia  Wczoraj i dziś. Klasa 6 -Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski Podręcznik do historii do szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń    Nr 877/3/2019

8. Technika  „Jak to działa” - podręcznik do techniki  kl.VI SP.  Nowa Era M. i Ł. Łabecki    Nr dop. 295/3/2019

9. Religia. „Wierzę w Kościół” kl. VI wyd. Gaudium – Lublin Nr   AZ -23-01/10-LU-2/14     red. ks. Ks. Waldemar Janiga

10. Informatyka     Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI Grażyna Koba, wyd. Migra  Sp. z o. o Nr: 806/3/2019

11. Wychow. do życia w rodzinie "Wędrując ku dorosłości" Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 6 szkoły podstawowej. Teresa Król, wydawnictwo Rubikon

12. Geografia – Planeta Nowa 6, Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Autor: Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński, nr dopuszczenia: 906/2/2019 

 

Kl. VII

1. J. Polski  "Między nami  klasa 7" Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (GWO) Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, Roland Maszka Nr w wykazie MEN: w trakcie realizacji

2. Historia Wczoraj i dziś” – podręcznik do historii dla klasy 7+ zeszyt ćwiczeń;   Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow ; wyd. Nowa Era,   Nr dopuszczenia    877/4/2020/z1

3. Biologia -"Puls Życia" - podręcznik dla kl. VII SP. M. Jefimow,  wyd.Nowa Era  Nr 844/3/2020/z1

4J. angielski  „Repetytorium Ósmoklasisty cz. 1” (wersja dwuczęściowa), autorzy książki ucznia: Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles, autor zeszytu ćwiczeń: Karolina Kotorowicz-Jasińska, Wydawnictwo: Macmillan, Nr 1100/1/2020 

5.  J. niemiecki Tytuł   Deutschtourfit 7. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa  Era Nr dopuszczenia: 1096/1/2020 . Autor Ewa Kościelniak Walewska

Ćwiczenia: Deutschtourfit. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era. Autor Ewa Kościelniak Walewska

6.  Matematyka Matematyka  z plusem 7, podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k  Nr: 780/4/2017

8. Geografia  Podręcznik: „Planeta Nowa” podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej;  Autorzy: Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał , nr dopuszczenia  906/3/2019/z1

9. Chemia Nowej Ery . Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin.  Nr dopuszczenia 785/1/2017  + Zeszyt ćwiczeń Chemia Nowej  Ery 7 

10. Fizyka Spotkania z fizyką Autorzy: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska, wyd. Nowa Era,  nr  dopuszczenia 885/1/2017

11. Plastyka -"Do dzieła"- podr. do plastyki dla kl. VII SP. M. Ipczyńska, N.Mrozkowiak,   wyd. Nowa  Era Nr 903/4/2020/z1

12. Informatyka Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII Grażyna Koba, wyd. Migra  Sp. z o. o Nr: 806/4/2020/z1

13. Muzyka   - "Lekcja muzyki" - podręcznik do kl. VII SP. M.Gromek,  G.Kilbach wyd. Nowa  Era Nr 852/4/2020/z1       

14. Religia   AZ-31-01/10-PO-1/11 Spotkanie ze słowem re. P. Mąkosa wyd. Gaudium Lublin

15. W do ż w r  "Wędrując ku dorosłości" Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 7 szkoły podstawowej. Teresa Król, wydawnictwo Rubikon

 

Kl. VIII

1. J. Polski  "Między nami klasa 8" Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (GWO) Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Kamila Krzemieniewska -Kleban, Agnieszka Suchowierska,  Nr w wykazie MEN: 867/5/2018

2. Historia  –„ Wczoraj i dziś” – podręcznik do historii dla klasy 8;  Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska; wyd.  Nowa Era  Nr dopuszczenia  877/5/2018

3. Biologia -"Puls Życia" -  B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas Nowa Era Nr 844/3/2018

4.  J. angielski  „Repetytorium ósmoklasisty” podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy 8; autorzy podręcznika: Arek Tkacz, Angela Bandis, Anita Lewicka, Richard Cowen, Renata Ranus  autorzy zeszytu ćwiczeń: Anita Lewicka, Richard Cowen, Arek Tkacz, Angela Bandis, Renata Ranus  Wydawnictwo: Pearson Nr MEN 926/2018

5. J. niemiecki

Tytuł   Meine Deutschtour 8. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa  Era Nr dopuszczenia: 838/2/2018. Autor Ewa Kościelniak Walewska

Ćwiczenia: Meine Deutschtour. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era. Autor Ewa Kościelniak Walewska

6. Matematyka Matematyka  z plusem 8, podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej
Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k  Nr: 780/5/2018

8. Geografia  Podręcznik: „Planeta Nowa 8”podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej;  Autorzy: Roman Malarz, Mari