SZANOWNI RODZICEWykaz podręcznika wychowania przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych  w roku szkolnym 2018/2019 

Plac Zabaw

  • Karty pracy cz.1-4    
  • Księga zabaw z literami
  • Wyprawka
  • Alfabet  Autor: Praca zbiorowa   wyd. Wsip

 Religia -  Jesteśmy Dziećmi Boga". Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0. Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków 2015.  

j. angielski - Incredible English Starter, Sarah Phillips, Peter Redpath, Mary SlatteryMichaela Morgan, Kirstie Grainger Wyd. Oxford  -  OPCJONALNIE, JESLI RODZICE WYRAŻĄ ZGODĘ

  

Wykaz podręczników w klasach I – III Szkoły Podstawowej w Biczycach     Dolnych   w roku szkolnym 2018/2019

Klasa I   „Nowi Tropiciele” wyd. Wsip

*Podręczniki (5 części) - autorzy: Jolanta Dymarska, Jadwiga Hanisz, Marzena Kołaczyńska, Beata Nadarzyńska

*Karty pracy (5 części) – autorzy: praca zbiorowa

*Karty matematyczne (5części) – autorzy: praca zbiorowa

Religia " Jesteśmy Rodziną Pana Jezusa". Podręcznik do nauki religii dla ucznia klasy I szkoły podstawowej. Wydawnictwo Gaudium , Lublin 2012.

Język angielski: „Tiger 1”  podręcznik + ćwiczenia, autorzy:  Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro,  wyd. Macmillan MEN 836/1/2017

Klasa II  „Nowi Tropiciele” wyd. Wsip

*Podręczniki (5 części) - autorzy: A. Kamińska, R. Kamiński, A. Danielewicz-Malinowska, J. Dymarska, J. Hanisz, MEN: 815/2/2018, 815/4/2018

*Karty ćwiczeń (5 części)

*Karty matematyczne (5części)

 Religia -  "Kochamy Pana Jezusa". Podręcznik nr AZ-12-01/10/LU-3/13  dla klasy II Szkoły Podstawowej pod rekadcją ks. Piotra Goliszka, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2013 

Język angielski ;  Tiger 2 Podręcznik + ćwiczenia, autorzy: Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro, MEN 673/3/2016

Klasa III a,b   wyd. Wsip 

„Tropiciele”: Podręcznik klasa 3: cz. 1-5, Karty Ćwiczeń klasa 3: cz. 1-5, Matematyka klasa 3, cz. 1-5 wyd. WSiP.

Religia - „Przyjmujemy Pana Jezusa – kl. III, wyd. Gaudium Lublin . AZ-13-01/10-LU-4/14   red. Ks. Piotr Goliszek

Język angielski -   Tiger 3 Podręcznik + ćwiczenia, autorzy: Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro, MEN 673/3/2016

 

Wykaz podręczników dla Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych  na rok szkolny 2018/2019 

Kl. IV 

1. „ Matematyka z plusem” – podręcznik.  Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki wyd. GWO.   Zeszyt  ćwiczeń: wersja C  , nr w wykazie MEN: 780/1/2017

2. Przyroda – „Tajemnice przyrody” - Nowa Era - podręcznik do przyrody do klasy IV SP.M.Marko-Worłowska,F.Szlajfer,J. Stawarz 

3. J. angielski „Brainy”  (podręcznik+ćwiczenia) wyd. Macmillan;  autor podręcznika: Nick Beare,  autorka zeszytu ćwiczeń: K. Stannett    Nr 831/1/2017 

4. Język polski – „Miedzy nami”  -podręcznik  do języka polskiego+ zeszyt ćwiczeń. Nowa szkoła podstawowa . Agnieszka Łuczak,  Anna Murdzek , Kamila Krzemieniewska –Kleban Wydawnictwo GWO  Nr 867/1/2017      

5. Historia –„Wczoraj i dziś” – podręcznik do historii + zeszyt ćwiczeń. Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk- Fertsch, Grzegorz Wojciechowski  Nowa Era Nr 877/1/2017

6. Technika- „Jak to działa”  podr. do techniki  kl IV Nowa Era SP. M i L Łabecki    

7. Muzyka     „Lekcja muzyki"- podręcznik do klasy IV SP, M. Gromek,  G. Kilbach  Wyd. Nowa Era

8. Plastyka     „Do dzieła”- podręcznik do plastyki do klasy IV SP.- wyd. Nowa Era   J. Lukas, K. Onak   

9. Zajęcia komputerowe     Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV Grażyna Koba, wyd. Migra 2017,  Nr dopuszczenia 806/1/2017

10. Religia „Jestem chrześcijaninem” kl. IV  wyd. Gaudium – Lublin  Nr   AZ -21-01/10-LU -1/12     red. ks. Ks. Waldemar Janiga

11. Wychow. do życia w rodzinie: „ Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej,T. Król,  wydawnictwo Rubikon

Kl. V

1. Matematyka Matematyka z plusem 5. M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, wyd.GWO

2. Biologia  - "Puls Życia klasa 5": M. Sęktas, J. Stabarz, wyd. Nowa Era, Nr dop. 844/1/2018           

3. Plastyka  „Do dzieła ! 5”: J. Lukas, K. Onak,  wyd. Nowa Era, Nr dop. 903/2/2018

4. Muzyka  " Lekcja muzyki 5": M.Gromek, G.Kilbach, wyd. Nowa Era,  Nr dop.  852/2/2018

5.J. angielski „ Brainy” 5 (książka ucznia i zeszyt ćwiczeń do klasy 5) wyd. Macmillan;  autor książki ucznia: Nick Beare, autorka zeszytu ćwiczeń: K. Stannett    Nr 831/2/2018

6. J. Polski  „Między nami” – A. Łuczak, A. Murdzek – podręcznik  do języka  polskiego + zeszyt ćwiczeń. Nowa szkoła podstawowa – GWO Nr 867/2/2018                    

7. Historia .Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej+ zeszyt ćwiczeń. Grzegorz Wojciechowski. Nowa Era Nr 877/2/2018

8. Geografia Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Autorzy: Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz , wyd.Nowa Era                   

9. Technika  „Jak to działa ? 5”: M. i Ł. Łabecki, wyd. Nowa Era, Nr dop. 295/2/2018

10. Wychowanie do życia w rodzinie „ Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej, Teresa Król,  wydawnictwo Rubikon

11. Religia „Wierzę w Boga” kl. V wyd. Gaudium – Lublin.  Nr   AZ -22-01/10-LU-2/13     red. ks. Ks. Waldemar Janiga

12.  Zajęcia komputerowe     Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V
Grażyna Koba, wyd. Migra 2018, 

Kl. VI

1. MatematykaMatematyka z plusem” – podręcznik.  Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki ,wyd. GWO.   Zeszyt  ćwiczeń: wersja  C   nr w wykazie MEN: 773/3/2016

2. Przyroda  Tajemnice przyrody  do kl.VI SP - wyd. Nowa Era -   J. Stawarz, F. Szlajfer, H. KowalczykNr 399/3/2014/2015

3. Plastyka   - Do dzieła” -podręcznik do plastyki do kl. VI SP. - wyd. Nowa Era - J. Lukas, K. Onak Nr 326/ 3/2011 /2015

4. Muzyka    - "Lekcja muzyki"- podręcznik do kl.VI SP. - wyd. Nowa Era -M.Gromek, G.Kilbach  Nr 589/3/2014/2015            

5. J. angielski Team up 3 (podręcznik + ćwiczenia) wyd. Oxford; autorzy: P. Bowen, D. Delaney, J. Quintana  Nr  682/3/2014/2015      

6. J. Polski „Między nami” – A. Łuczak, A. Murdzek - podr. do j. pol. + ćw. – G.W.O. Nowa wersja    Nr 445/3/2014              

7. Historia  „My i historia” kl VI . Olszewska.W. Surdyk-Fertsch Wyd. Szkolne  PWN  Zeszyt ćw. Klasy VI . Olszewska.W. Surdyk-Fertsch Wyd. Szkolne  PWN  . Nowa wersja   Nr 369/3/2013

8. Zaj. techniczne  „Jak to działa” - podręcznik do techniki  kl.VI SP.  Nowa Era M. i Ł. Łabecki   Nr dop. 295/3/2010/2016

9. Religia. „Wierzę w Kościół” kl. VI wyd. Gaudium – Lublin   Nr   AZ -23-01/10-LU-2/14  red. ks. Ks. Waldemar Janiga

10. Zajęcia komputerowe Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy 6 szkoły podstawowej  Michał Kęska, Nowa Era Spółka z o.o., 

11. Wychow. do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości. T. Król –dla uczniów kl. V-VI szkoły podstaw. – wyd. RUBIKON   Nr 189/99

Kl. VII

1.   J. Polski  "Między nami 7" Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (GWO) Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, Roland Maszka   Nr w trakcie procedury MEN

2.  Historia  –„Wczoraj i dziś” – podręcznik do historii dla szkoły podstawowej+ zeszyt ćwiczeń.  Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow Nowa Era Nr 877/4/2017

3. Biologia -"Puls Życia": M. Jefimow,  wyd. Nowa Era, Nr dop. 844/4/2017

4.  J. angielski  „All clear” podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy 7; autorzy podręcznika: P. 

 Howarth, P. Reilly, D. Morris; autorka zeszytu ćwiczeń: C. Smith  Wydawnictwo: Macmillan

5.  J. niemiecki Tytuł   Meine Deutschtour. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa  Era Nr dopuszczenia: w trakcie realizacji. Autor Ewa Kościelniak Walewska

Ćwiczenia: Meine Deutschtour. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era. Autor Ewa Kościelniak Walewska

6. Matematyka Matematyka  7  z plusem, podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej
     praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej GWO 2017

7. Geografia  Podręcznik: „Planeta Nowa”podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej;  Autorzy: Roman Malarz, Mariusz Szubert

8.  Chemia  Chemia Nowej Ery . Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej.Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin  Nr dopuszczenia 785/1/2017   Chemia Nowej Ery 7 - zeszyt ćwiczeń

9. Fizyka z plusem 7, podręcznik dla KLASY VII szkoły podstawowej, Krzysztof Horodecki Artur  Ludwikowski GWO 2017   824/1/2017 

10.  plastyka -"Do dzieła": M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak, wyd. Nowa Era, Nr dop. 903/4/2017 

11. informatyka Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII   Grażyna Koba,  wyd. Migra 2017.

12.  Muzyka   - "Lekcja muzyki": M. Gromek,  G. Kilbach wyd. Nowa Era, Nr dop. 852/4/2017               

13. Religia   AZ-31-01/10-PO-1/11 Spotkanie ze słowem re. P. Mąkosa wyd. Gaudium Lublin

14. W do ż w r  „Wędrując ku dorosłości.”  Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej, red. T. Król,  wydawnictwo Rubikon 

Kl. VIII

1. " Między nami. Język polski 8" Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Kamila Krzemieniewska-Kleban, Agnieszka Suchowierska, GWO, Gdańsk 2018

2. Historia  –„Wczoraj i dziś” – podręcznik do historii dla szkoły podstawowej+ zeszyt ćwiczeń.  Robert  Śniegocki , Agnieszka Zielińska Nowa Era Nr 877/5/2018

3. Biologia -"Puls Życia 8": A. Boczarowski, M. Sęktas, D. Sągin, wyd. Nowa Era, Nr dop. 844/3/2018

4. J. angielski „Repetytorium ósmoklasisty”, wyd. Pearson; autorzy książki ucznia oraz  zeszytu ćwiczeń: A. Tkacz, A. Bandis, A. Lewicka, R. Cowen, R. Ranus; autorzy  Nr MEN: 926/ 2018

5.  J. niemiecki Meine Deutschtour 8 Nowa Era nr dopuszczenia 838/2/2018 Ewa Kościelniak –Walewska Meine Deutschtour zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy 8 szkoły podstawowej Ewa Kościelniak-Walewska

6.  Matematyka Matematyka  8  z plusem, podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej
                                            praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej GWO 2018

7. Geografia  Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej Autorzy: Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński wyd.Nowa Era

8.  Chemia  Chemia Nowej Ery . Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej.  Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin.   Nr dopuszczenia 785/2/2018  Chemia Nowej Ery 8 - zeszyt ćwiczeń (M. Mańska, E. Megiel)

9.  Fizyka z plusem 8, podręcznik dla KLASY VII szkoły podstawowej, Krzysztof Horodecki  Artur  Ludwikowski GWO 2018

10. plastyka    brak      

11. informatyka Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII Grażyna Koba, wyd. Migra 2018. 806/5/2018

12. Muzyka   brak              

13. Religia   AZ-32-01/10-LU-1/13 Z Tobą idę przez życie re. Ks. P. Mąkosa wyd. Gaudium Lublin

14. WdŻwR  Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej. Teresa Król,  wydawnictwo Rubikon

15. Edukacja dla bezpieczeństwa: „Żyję i działam bezpiecznie” Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej, Jarosław Słoma, wyd. Nowa Era

16. wos „Dziś i jutro” Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla sp  Nowa Era

   

Wykaz podręczników w klasie III Gimnazjum w Biczycach Dolnych  w roku szkolnym 2018/2019

1.              J. Polski

Tytuł    „Słowa na czasie” Podręcznik do j. polskiego, klasa III Małgorzata Chmiel, Wilga Herman, Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski  95/5/2010 Nowa Era "Słowa na czasie 3. Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami" nr dopuszczenia: 95/5,6/2017/z1 

2.             Historia

 Tytuł         „Śladami przeszłości.” Podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum. Nr dopuszczenia:  60/3/2011  St. Roszak, A. Łaszkiewicz   Nowa Era

3.                Biologia

Tytuł     „Puls życia 3” Podręcznik do biologii Nr dopuszczenia 58/3/2010 /2016  Nowa Era B. Sągin A. Boczarowski M. Sęktas

4.             J. angielski

Tytuł     Repetytorium Gimnazjalisty. Poziom podstawowy i rozszerzony.Autorzy: K. Kotorowicz-Jasińska, A. Mędela  Wyd. Macmillan Education Nr dopuszczenia: 759/ 2015

5.            J. niemiecki

Tytuł   Meine Deutschtour 3. Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum. Nowa Era Nr dopuszczenia: 746/3/2015 Autor Ewa Kościelniak Walewska

Ćwiczenia: Meine Deutschtour 3. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla gimnazjum. Nowa Era. Autor Ewa Kościelniak Walewska           

6.            Matematyka

Tytuł    Matematyka  z plusem. Matematyka 3 podręcznik dla gimnazjum GWO  Autor   Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej - Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpinski, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

7.            WOS                      

Tytuł     „Dziś i jutro”. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik z ćwiczeniami dla klas I-III gimnazjum. Część 2, Nowa Era, nr dopuszczenia: 77/2/2010 2015 Autor    Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki,  Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski

8.            Geografia

Tytuł      "Puls Ziemi 3 . Podręcznik do geografii dla klasy trzeciej gimnazjum", Autor    R. Malarz   Nowa Era, nr ewidencyjny w wykazie MEN:  5/3/2010.

9.             Chemia

Tytuł        Chemia Nowej Ery podręcznik dla gimnazjum część 3  Nr dop. 49/2/2009 ćwiczenia  Chemia Nowej Ery - zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum część 3 Autor      podręcznik         Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin ćwiczenia           Danuta Babczonek-Wróbel, Teresa Kulawik, Maria Litwin

10.           Fizyka                                                    

Tytuł       Spotkania z fizyką 3 Podręcznik do fizyki dla gimnazjum Spotkania z fizyką 4 Podręcznik do fizyki dla gimnazjum  Autor     Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

11.        Zaj. Artystyczne  bez podręcznika

12.        Zaj. Techniczne                                                               

 Tytuł     Technika w praktyce .Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne. Nr dopuszczenia 196/2/2010 Autorzy:Waldemar Czyżewski, Waldemar Lib, Wojciech Walat . Wyd.Nowa Era

13. . Edukacja dla bezpieczeństwa   

Tytuł  „ Żyję i działam bezpiecznie”. Edukacja dla bezpieczeństwa  dla klas I-III gimnazjum, Nowa Era, nr dopuszczenia: 17/2009 Autor   Jarosław Słoma, Grzegorz Zając

14. Informatyka        

Tytuł  Informatyka dla Ciebie Podręcznik dla gimnazjum 1-3 Autor Piotr J. Durka  Numer dopuszczenia MEN: 181/2009

15. Religia

Tytuł    „Żyje Twoją miłością” kl. III Gimn. Wyd. Gaudium Lublin Autor   red. Ks. Paweł Mąkosa, AZ-33-01/10-LU-1/14

16. W do ż w r

Tytuł     Wędrując ku dorosłości   wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum Autor   Teresa Król   Wyd.  Rubikon  Nr dop. 205/2011/z1 

 

Znalezione obrazy dla zapytania podręczniki szkolne 


W roku szkolnym 2017/2018 wszyscy uczniowie (bez klasy 0)otrzymają podczniki z biblioteki szkolnej. Wypożyczeń można dokonywać od 4.09.2017 r.

W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole obowiązują następujące podręczniki:    


Wykaz podręcznika wychowania przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych  w roku szkolnym 2017/2018

„Tropiciele”. Sześciolatek

        *Karty pracy cz.1-4     

         *Piszę i liczę

         *Książka do czytania

         *Wycinanka    

    Autor: Praca zbiorowa   wyd. Wsip 

 Religia -   Jesteśmy Dziećmi Boga". Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0. Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków 2015

j. angielski - Incredible English Starter, Sarah Phillips, Peter Redpath, Mary SlatteryMichaela Morgan, Kirstie Grainger


Wykaz podręczników w klasach I – III Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych

w roku szkolnym 2017/2018 

Klasa Ia   „Nowi Tropiciele” wyd. Wsip

*Podręczniki (5 części) - autorzy: Jolanta Dymarska, Jadwiga Hanisz, Marzena Kołaczyńska, Beata Nadarzyńska

*Karty pracy (5 części) – autorzy: praca zbiorowa

*Karty matematyczne (5części) – autorzy: praca zbiorowa


 Religia " Jesteśmy Rodziną Pana Jezusa". Podręcznik do nauki religii dla ucznia klasy I szkoły podstawowej. Wydawnictwo Gaudium , Lublin 2012.

 Język angielski: „Tiger 1”  podręcznik + ćwiczenia, autorzy:  Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro,  wyd. Macmillan MEN 836/1/201

Klasa II a, b „Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie II”. Podręcznik: części 1-5. Karty ćwiczeń: części 1-5. Matematyka: części 1-5. Autorzy:  Agnieszka Banasiak, Agnieszka Burdzińska, Elżbieta Burakowska, Jolanta Dymarska, Marzena Kołaczyńska, Beata Nadarzyńska Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

 Religia -  "Kochamy Pana Jezusa". Podręcznik nr AZ-12-01/10/LU-3/13  dla klasy II Szkoły Podstawowej pod rekadcją ks. Piotra Goliszka, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 201

Język angielskiTiger 2 Podręcznik + ćwiczenia, autorzy: Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro, MEN 673/3/2016

Klasa III      – Nasza szkoła  kl III - autorzy: Maria Lorek,  Monika Zatorska.Nasza szkoła. Matematyka.  Kl. III Agata Ludwa, współpraca Maria Lorek Zeszyty ćwiczeń: Ćwiczenia z pomysłem część I-IV WSIP

 Religia - „Przyjmujemy Pana Jezusa – kl. III, wyd. Gaudium Lublin AZ-13-01/10-LU-4/14   red. Ks. Piotr Goliszek

 Język angielski ;  „Bugs World 3” (podręcznik wieloletni) Podręcznik + ćwiczenia  autorzy: Elisenda Papiol, Maria Toth    wyd. Macmillan MEN 30/3/2011/2016Wykaz podręczników dla Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych  na rok szkolny 2017/2018

  

Kl. IV

1. „ Matematyka z plusem” – podręcznik.  Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki wyd. GWO.   Zeszyt  ćwiczeń: wersja C  , nr w wykazie MEN: 780/1/2017 

2. Przyroda – „Tajemnice przyrody” - Nowa Era - podręcznik do przyrody do klasy IV SP.M.Marko-Worłowska,F.Szlajfer,J. Stawarz

3. J. angielski „Brainy”  (podręcznik+ćwiczenia) wyd. Macmillan;  autor podręcznika: Nick Beare,   autorka zeszytu ćwiczeń: K. Stannett    Nr 831/1/2017

4. Język polski – „Miedzy nami”  -podręcznik  do języka polskiego+ zeszyt ćwiczeń. Agnieszka Łuczak,  Anna Murdzek , Kamila Krzemieniewska –Kleban Wydawnictwo GWO   

5. Historia –„Wczoraj i dziś” – podręcznik do historii + zeszyt ćwiczeń. Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk- Fertsch, Grzegorz Wojciechowski Nowa Era Nr w trakcie procedury MEN 

6. Technika- „Jak to działa”  podr. do techniki  kl IV Nowa Era SP. M i L Łabecki    

7. Muzyka     „Lekcja muzyki"- podręcznik do klasy IV SP, G. Kilbach  Wydawnictwo Nowa Era

8. Plastyka     „Do dzieła”- podręcznik do plastyki do klasy IV SP.- wyd. Nowa Era   J. Lukas,  K. Onak     

9. Zajęcia komputerowe     Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV
Grażyna Koba, wyd. Migra 2017,  Nr dopuszczenia 806/1/2017

10. Religia „Jestem chrześcijaninem” kl. IV  wyd. Gaudio Nr   AZ -21-01/10-LU -1/12     red. ks. Ks. Waldemar Janiga

11. Wychow. do życia w rodzinie: „ Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej,T. Król,  wydawnictwo Rubikon 

Kl. V

1. MatematykaMatematyka z plusem” – podręcznik.  Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, wyd. GWO.   Zeszyt  ćwiczeń: wersja  C   Nr  773/2/2016

2. Przyroda  - Tajemnice przyrody     J. Ślósarczyk, R. Kozik, F. Szlajfer     Nowa Era   Nr dop. 399/2/2013/2015              

3. Plastyka  „Do dzieła” -  kl. V SP. - wyd. Nowa Era -    J. Lukas, K. Onak    Nr 326/2/2011/2015

4. Muzyka  "  Lekcja muzyki" kl.V  wyd. Nowa Era  M.Gromek, G.Kilbach Nr 589/2/2013/2015

5.J. angielski „Team up 2”  (podręcznik+ćwiczenia) wyd. Oxford, autorzy: P. Bowen, D. Delaney, D. Anyakwo nr. 682/2/2014

6. J. Polski  „Między nami” – A. Łuczak, A. Murdzek - podr. do j. pol. + ćw. – G.W.O. Nowa wersja  Nr 445/2/2013/2015   

7. Historia „My i historia” kl V . Olszewska.W. Surdyk-Fertsch Wyd. Szkolne  PWN  Zeszyt ćw. Klasy V . Olszewska.W. Surdyk-Fertsch Wyd. Szkolne PWN-Nowa Era Nowa Podstawa Programowa  Nr 369/2/2012/2015 

8. Zaj. techniczne  „Jak to działa” kl.V SP. Nowa Era M. i Ł. Łabecki Nr 295/2/2010/2015 

9. Wychow. do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości. T. Król –dla uczniów kl. V-VI szkoły podstaw. – wyd. RUBIKON   Nr 189/99

10. Religia „Wierzę w Boga” kl. V wyd. Gaudium – Lublin Nr   AZ -22-01/10-LU-2/13     red. ks. Ks. Waldemar Janiga

11.  Zajęcia komputerowe  Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy piątej szkoły podstawowej    Autor: Michał Kęska      Numer dopuszczenia MEN 729/2/2016

 

Kl. VI

1. MatematykaMatematyka z plusem” – podręcznik.  Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki ,wyd. GWO.   Zeszyt  ćwiczeń: wersja  C   nr w wykazie MEN: 773/3/2016

2. Przyroda  Tajemnice przyrody  do kl.VI SP   - wyd. Nowa Era -   J. Stawarz, F. Szlajfer, H. Kowalczyk Nr 399/3/2014/2015

3. Plastyka   - Do dzieła” -podręcznik do plastyki do kl. VI SP. - wyd. Nowa Era    -    J. Lukas, K. Onak Nr 326/ 3/2011 /2015

 4. Muzyka    - "Lekcja muzyki"- podręcznik do kl.VI SP. - wyd. Nowa Era -M.Gromek, G.Kilbach  Nr 589/3/2014/2015                      

5. J. angielski Team up 3 (podręcznik + ćwiczenia) wyd. Oxford; autorzy: P. Bowen, D. Delaney, J. Quintana Nr  682/3/2014/2015      

6. J. Polski „Między nami” – A. Łuczak, A. Murdzek - podr. do j. pol. + ćw. – G.W.O.  Nowa wersja    Nr 445/3/2014                                                         

7. Historia  „My i historia” kl VI . Olszewska.W. Surdyk-Fertsch Wyd. Szkolne PWN  Zeszyt ćw. Klasy VI . Olszewska.W. Surdyk-Fertsch Wyd. Szkolne  PWN   Nowa wersja   Nr 369/3/2013

8. Zaj. techniczne  „Jak to działa” - podręcznik do techniki  kl.VI SP.  Nowa Era M. i Ł. Łabecki                   Nr dop. 295/3/2010/2016

9. Religia. „Wierzę w Kościół” kl. VI wyd. Gaudium – Lublin  Nr   AZ -23-01/10-LU-2/14     red. ks. Ks. Waldemar Janiga

10. Zajęcia komputerowe Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy 6 szkoły podstawowej  Michał Kęska, Nowa Era Spółka z o.o., 

11. Wychow. do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości. T. Król –dla uczniów kl. V-VI szkoły podstaw. – wyd. RUBIKON   Nr 189/99

 

Kl. VII

  1. J. Polski  "Między nami 7" Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (GWO) Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, Roland Maszka Nr w trakcie procedury MEN

2.   Historia  –„Wczoraj i dziś” – podręcznik do historii + zeszyt ćwiczeń.  Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow Nowa Era Nr w trakcie procedury MEN

3.   Biologia -"Puls Życia" - podręcznik dla kl. VII SP. M. Jefimow,  wyd.Nowa Era

4.  J. angielski  „All clear” podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy 7; autorzy podręcznika: P. Howarth, P. Reilly, D. Morris; autorka zeszytu ćwiczeń: C. Smith  Wydawnictwo: Macmillan

5.   J. niemiecki Tytuł   Meine Deutschtour. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa  Era Nr dopuszczenia: w trakcie realizacji. Autor Ewa Kościelniak Walewska

Ćwiczenia: Meine Deutschtour. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era. Autor Ewa Kościelniak Walewska

6.  Matematyka Matematyka  7  z plusem, podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej   praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej GWO 2017

8.   Geografia  Podręcznik: „Planeta Nowa”podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej;  Autorzy: Roman Malarz, Mariusz Szubert

9.   Chemia Chemia Nowej Ery . Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin.  Nr dopuszczenia 785/1/2017  

10. Fizyka z plusem 7, podręcznik dla KLASY VII szkoły podstawowej, Krzysztof Horodecki  Artur Ludwikowski GWO 2017   824/1/2017

11. plastyka -"Do dzieła"- podr. do plastyki dla kl. VII SP. M.Ipczyńska, N.Mrozkowiak,  wyd.Nowa  Era

12. informatyka Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII  Grażyna Koba, wyd. Migra 2017.

13. Muzyka   - "Lekcja muzyki" - podręcznik do kl. VII SP. M.Gromek,  G.Kilbach wyd. Nowa                

14.  Religia   AZ-31-01/10-PO-1/11 Spotkanie ze słowem re. P. Mąkosa wyd. Gaudium Lublin

15.  W do ż w r  „Wędrując ku dorosłości.”  Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej, red. T. Król,  wydawnictwo Rubikon

 

Wykaz podręczników w klasie II Gimnazjum w Biczycach Dolnych  w roku szkolnym 2017/2018

1.    J. Polski Tytuł    "Słowa na czasie 2. Podręcznik do języka polskiego dla gimnazjum” nr dopuszczenia: 95/3, 4/2016/z1; autorzy: M. Chmiel, P. Doroszewski, A. Grabarczyk, W. Herman, Z. Pomirska; Nowa Era+ ćwiczenia do języka polskiego dla gimnazjum

2.  Historia  Tytuł         „Śladami przeszłości.” Podręcznik do historii dla klasy drugiej gimnazjum. Nr dopuszczenia:  60/2/2010  St. Roszak,    Nowa Era

3. Biologia Tytuł     „Puls życia 2” Podręcznik do biologii Nr dopuszczenia 58/2/2009/2015   Nowa Era M. Jefimow

4. J. angielski Tytuł    New Voices 3. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Catherine McBeth    Macmillan  Nr dop.  730/3/2015

5. J. niemiecki Tytuł   Meine Deutschtour 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum. Nowa Era Nr dopuszczenia: 746/2/2015 Autor Ewa Kościelniak Walewska Ćwiczenia: Meine Deutschtour 2. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla gimnazjum. Nowa Era. Autor Ewa Kościelniak Walewska

6. Matematyka Tytuł    Matematyka  z plusem. Matematyka 2 podręcznik dla gimnazjum GWO  Nr dop. 168/2/2015/z1 Autor   Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej - Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpinski, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

7. WOS Tytuł     „Dziś i jutro”. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik z ćwiczeniami dla klas I-III gimnazjum. Część 1, Nowa Era, nr dopuszczenia: 77/1/2009/2015  Autor    Iwona Janicka, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski

8. Geografia Tytuł      "Puls Ziemi 2 . Podręcznik do geografii dla klasy drugiej gimnazjum", B. Dobosik, A. Hibszer, J. Soja, Nowa Era, nr ewidencyjny w wykazie MEN:  5/2/2010. Brak ćwiczeń

9. Chemia Tytuł        Chemia Nowej Ery podręcznik dla gimnazjum część 2  Nr dop. 49/2/2009 ćwiczenia  Chemia Nowej Ery - zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum część 2 Autor      podręcznik         Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin Ćwiczenia; brak

10. Fizyka  Tytuł      Spotkania z fizyką 2 Podręcznik do fizyki dla gimnazjum Autor     Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska Numer dopuszczenia MEN: 93/2/2010/2015

11. Zaj. Artystyczne   bez podręcznika

12. Plastyka  Tytuł  Kraina sztuki . Podręcznik   do plastyki w gimnazjum. Autor B. Marcinkowska, L. Frydzyńska-Świątczak. PWN Nr dop. 154/2009/2015

13. Informatyka Tytuł  Informatyka dla Ciebie Podręcznik dla gimnazjum 1-3 Autor Piotr J. Durka  Numer dopuszczenia MEN: 181/2009

 14. Religia Tytuł    „Z Tobą idę przez życie”, kl. II Gimn. Wyd. Gaudium Lublin  Autor   red. Ks. Paweł Mąkosa, AZ-32-01/10-LU-1/13

 15. W do ż w r Tytuł     Wędrując ku dorosłości   wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum Autor   Teresa Król   Wyd.  Rubikon  Nr dop. 205/2011/z1 

 

Wykaz podręczników w klasie III Gimnazjum w Biczycach Dolnych w roku szkolnym 2017/2018

1.  J. Polski Tytuł    „Słowa na czasie” Podręcznik do j. polskiego, klasa III Małgorzata Chmiel, Wilga Herman, Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski  95/5/2010 Nowa Era "Słowa na czasie 3. Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami  nr dopuszczenia: 95/5,6/2017/z1

2.  Historia Tytuł         „Śladami przeszłości.” Podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum. Nr dopuszczenia:  60/3/2011  St. Roszak, A. Łaszkiewicz   Nowa Era

3. Biologia Tytuł     „Puls życia 3” Podręcznik do biologii Nr dopuszczenia 58/3/2010 /2016  Nowa Era B. Sągin A. Boczarowski M. Sęktas

4. J. angielski Tytuł     Repetytorium Gimnazjalisty. Poziom podstawowy i rozszerzony Autorzy: K. Kotorowicz-Jasińska, A. Mędela  Wyd. Macmillan Education  Nr dopuszczenia: 759/ 2015

5. J. niemiecki Tytuł   Meine Deutschtour 3. Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum. Nowa Era Nr dopuszczenia: 746/3/2015 Autor Ewa Kościelniak Walewska Ćwiczenia: Meine Deutschtour 3. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla gimnazjum. Nowa Era. Autor Ewa Kościelniak Walewska

6. Matematyka Tytuł    Matematyka  z plusem. Matematyka 3 podręcznik dla gimnazjum GWO  Autor   Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej - Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpinski, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

7.  WOS Tytuł     „Dziś i jutro”. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik z ćwiczeniami dla klas I-III gimnazjum. Część 2, Nowa Era, nr dopuszczenia: 77/2/2010 2015 Autor    Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki,  Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski

8. Geografia Tytuł      "Puls Ziemi 3 . Podręcznik do geografii dla klasy trzeciej gimnazjum", Autor    R. Malarz   Nowa Er