Kadra Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych
           
        Dyrektor Szkoły - mgr Rafał Majewski

 Nauczyciele SP w Biczycach Dolnych oraz nauczane przedmioty:
 • mgr Grażyna Dudek - przyroda, muzyka, technika, plastyka
 • mgr Jadwiga Jachimczyk - język polski, historia
 • ks. mgr Krzysztof Prokop - religia
 • mgr Małgorzata Leszczyńska - język angielski
 • mgr Joanna Dobosz - język angielski - zastępstwo
 • mgr Rafał Majewski - wychowanie fizyczne
 • mgr Justyna Majewska - edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, biblioteka
 • mgr Agnieszka Pociecha - edukacja wczesnoszkolna, logopedia
 • s.zak. mgr Danuta Nowakowska - religia
 • mgr Kornelia Kotlarz- edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Jolanta Paciej - edukacja wczesnoszkolna w oddziale zerowym
 • mgr Joanna Rymarczyk - świetlica, rewalidacja, edukacja wczesnoszkolna, logopedia
 • mgr Dorota Kośkiewicz - język polski, biblioteka, terapia pedagogiczna, logopedia, oligofrenopedagogika
 • mgr Renata Tobiasz - chemia
 • mgr Joanna Woch - historia, wos
 • dr Grzegorz Krzak - edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w  rodzinie
 • mgr Ryszard Ogórek - matematyka, informatyka, fizyka, zajęcia techniczne
 • mgr Agnieszka Nowak - wychowanie fizyczne
 • mgr Natalia Rogowska - język angielski, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, wychowanie do życia w  rodzinie, pedagog szkolny
 • ks. mgr Bogusław Tokarz - religia
 • mgr Danuta Szumacher - świetlica
 • mgr Krzysztof Zieliński - język niemiecki
 • mgr Beata Żak - matematyka, geografia, doradztwo zawodowe
 Wychowawcy klas Zespołu Szkół w Biczycach Dolnych
 • Klasa 0:     mgr Jolanta Paciej   
 • Klasa I:      mgr Kornelia Kotlarz
 • Klasa II:     mgr Justyna Majewska
 • klasa IIIa:  mgr Joanna Rymarczyk
 • klasa IIIb:  mgr Agnieszka Pociecha
 • klasa IV:     mgr Agnieszka Nowak
 • Klasa Va:    mgr Natalia Rogowska
 • Klasa Vb:    mgr Joanna Dobosz
 • Klasa VI:    mgr Jadwiga Jachimczyk
 • Klasa VII:   ks.mgr Bogusłąw Tokarz
 • Klasa VIII:  mgr Dorota Kośkiewicz
 • Klasa IIIg:   mgr Beata Żak
Sekretariat
 • Elżbieta Nemeczek

Pracownicy administracji i obsługi

 • Renata Wojsław
 • Aneta Jacak
 • Ewa Legutko
 • Lidia Mordarska
 • Czesław Kojs