Znalezione obrazy dla zapytania rekrutacja do szkoły

 

Wyniki rekrutacji do klasy I i oddziału „0”  2023/ 2024

Lista dzieci przyjętych do klasy I   

Rekrutacja na wolne miejsca w klasie I odbędzie zgodnie z regulaminem i harmonogramem rekrutacji w sierpniu 2023

Lista dzieci przyjętych do oddziału „0”
 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
na rok 2023/2024 - do Oddziału Przedszkolnego oraz do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Szkole Podstawowej.

 

I. Przyjmowanie dzieci do oddziału przedszkolnego:
       1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Gminy Chełmiec wypełniają kartę zgłoszenia deklarującą chęć realizacji
           rocznego przygotowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. s. Cz. Lorek w Biczycach Dolnych.
           Dzieci zamieszkałe w obwodzie gminy Chełmiec mają pierwszeństwo w rekrutacji. W razie wolnych miejsc w sierpniu              dyrektor podejmuje decyzję o zapisie dziecka do oddziału. Termin: 13. 02. 2023 r. – 10. 03. 2023r.

I. Przyjmowanie dzieci do klasy pierwszej:

 1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (Biczyce Dolne, Niskowa, część Biczyce Górne zgodnie z wykazem) przyjmuje się z urzędu, bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego - na podstawie zgłoszenia złożonego przez rodziców w sekretariacie szkoły. Termin: 13. 02. 2023 r. – 10. 03. 2023 r.
 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami,  na wniosek rodziców dziecka, złożony przez rodziców w sekretariacie szkoły.  Termin: 13. 02. 2023 r. – 10. 03. 2023 r.
 1. O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor szkoły.
oddział przedszkolny
 
regulamin
załącznik nr 1  - deklaracja
załącznik nr 2  - wniosek o przyjęcie
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8

klasa pierwsza

regulamin 
załącznik nr 1  - karta zgłoszenia
załącznik nr 2  - wniosek o przyjęcia spoza obwodu
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
zalącznik nr 6
zalącznik nr 7
zalącznik nr 8


podanie -przyjęcie dziecka do szkoły   (na początku i w trakcie roku szkolnego)
wniosek -przyjęcie dziecka spoza obwodu  (na początku w trakcie roku szkolnego)
2021/2022

 

Wyniki rekrutacji do klasy I i oddziału „0”    2022/ 2023

Lista dzieci przyjętych do klasy I   

Lista dzieci przyjętych do oddziału „0”

 

 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
na rok 2022/2023 - do klasy pierwszej
w Szkole Podstawowej w Szkole Podstawowej oraz do Oddziału Przedszkolnego.

 

I. Przyjmowanie dzieci do klasy pierwszej:

 1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (Biczyce Dolne, Niskowa, część Biczyce Górne zgodnie z wykazem) przyjmuje się z urzędu, bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego - na podstawie zgłoszenia złożonego przez rodziców w sekretariacie szkoły. Termin: 14. 02. 2022 r. – 11. 03. 2022 r.
 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami,  na wniosek rodziców dziecka, złożony przez rodziców w sekretariacie szkoły.  Termin: 14. 02. 2022 r. – 11. 03. 2022 r.
 1. O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane z urzędu.
I. Przyjmowanie dzieci do oddziału przedszkolnego:
       1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Gminy Chelmiec wypełniają kartę zgłoszenia deklarującą chęć realizacji
           rocznego przygotowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. s. Cz. Lorek w Biczycach Dolnych.
           Termin: 14. 02. 2022 r. – 11. 03. 2022r.

 

oddział przedszkolny

regulamin

załącznik nr 1  - deklaracja
załącznik nr 2  - wniosek o przyjęcie
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
 

klasa pierwsza

regulamin 
 
załącznik nr 1  - karta zgłoszenia
załącznik nr 2  - wniosek o przyjęcia spoza obwodu
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
zalącznik nr 6
zalącznik nr 7
zalącznik nr 8


wniosek -przyjęcie dziecka do szkoły   (w trakcie roku szkolnego)
wniosek -przyjęcie dziecka spoza obwodu  (w trakcie roku szkolnego)


2020/2021

 

Wyniki rekrutacji do klasy I i oddziału „0”    2021/ 2022

Lista dzieci przyjętych do klasy I

Lista dzieci przyjętych do oddziału „0”

Jednocześnie informuję, kto nie złożył jeszcze pozostałych dokumentów rekrutacyjnych, bedzie to mógł uczyniń poprzez skrzynkę pocztową -  spbiczyce@wp.pl , albo telefonicznie - 18 548-03-80 ,  albo osobiście po wejściu do szkoły zostawić na stoliku w skrzyne przy gablocie ze sztandarem.

 

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
na rok 2021/2022 - do klasy pierwszej
w Szkole Podstawowej w Szkole Podstawowej oraz do Oddziału Przedszkolnego.

 

I. Przyjmowanie dzieci do klasy pierwszej:

 1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (Biczyce Dolne, Niskowa, część Biczyce Górne zgodnie z wykazem) przyjmuje się z urzędu, bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego - na podstawie zgłoszenia złożonego przez rodziców w sekretariacie szkoły. Termin: 15. 02. 2021 r. – 12. 03. 2021 r.
 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami,  na wniosek rodziców dziecka, złożony przez rodziców w sekretariacie szkoły.  Termin: 15. 02. 2021 r. – 12. 03. 2021 r.
 1. O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane z urzędu.
I. Przyjmowanie dzieci do oddziału przedszkolnego:

       1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Gminy Chelmiec wypełniają kartę zgłoszenia deklarującą chęć realizacji rocznego 
           przygotowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. s. Cz. Lorek w Biczycach Dolnych.
           Termin: 15. 02. 2021 r. – 12. 03. 2021r.

 

oddział przedszkolny

regulamin
załącznik nr 1  - deklaracja
załącznik nr 2  - wniosek o przyjęcie
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8

klasa pierwsza

regulamin
załącznik nr 1  - karta zgłoszenia
załącznik nr 2  - wniosek o przyjęcia spoza obwodu
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
zalącznik nr 6
zalącznik nr 7
zalącznik nr 8


wniosek -przyjęcie dziecka do szkoły   (w trakcie roku szkolnego)
wniosek -przyjęcie dziecka spoza obwodu  (w trakcie roku szkolnego)

 

 

 

 

Wyniki rekrutacji do klasy I i oddziału „0”    2020/ 2021

Lista dzieci przyjętych do klasy I

Lista dzieci przyjętych do oddziału „0”

Jednocześnie informuję, kto nie złożył jeszcze pozostsalych dokumentów rekrutacyjnych, bedzie to mógł uczyniń poprzez skrzynkę pocztową -  spbiczyce@wp.pl , albo telefonicznie - 0184430788,  albo osobiście po wejściu do szkoły zostawić na stoliku w skrzyne przy gablocie ze sztandarem.

   

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
na rok 2020/2021 - do klasy pierwszej
w Szkole Podstawowej w Szkole Podstawowej oraz do Oddziału Przedszkolnego.

 

I. Przyjmowanie dzieci do klasy pierwszej:

 1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (Biczyce Dolne, Niskowa, część Biczyce Górne zgodnie z wykazem) przyjmuje się z urzędu, bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego - na podstawie zgłoszenia złożonego przez rodziców w sekretariacie szkoły. Termin: 17. 02. 2020 r. – 13. 03. 2020 r.
 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami,  na wniosek rodziców dziecka, złożony przez rodziców w sekretariacie szkoły.  Termin: 17. 02. 2020 r. – 13. 03. 2020 r.
 1. O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane z urzędu.
I. Przyjmowanie dzieci do oddziału przedszkolnego:

       1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Gminy Chelmiec wypełniają kartę zgłoszenia deklarującą chęć realizacji rocznego 
           przygotowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. s. Cz. Lorek w Biczycach Dolnych.
           Termin: 17. 02. 2020 r. – 13. 03. 2020r.

oddział przedszkolny

regulamin
załącznik nr 1  - deklaracja
załącznik nr 2  - wniosek o przyjęcie
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8

klasa pierwsza

regulamin
załącznik nr 1  - karta zgłoszenia
załącznik nr 2  - wniosek o przyjęcia spoza obwodu
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
zalącznik nr 6
zalącznik nr 7
zalącznik nr 8


wniosek -przyjęcie dziecka do szkoły   (w trakcie roku szkolnego)
wniosek -przyjęcie dziecka spoza obwodu  (w trakcie roku szkolnego)Znalezione obrazy dla zapytania rekrutacja do szkoły

 


Wyniki rekrutacji do klasy I i oddziału „0”    2019/ 2020

 

Lista dzieci przyjętych do klasy I

Lista dzieci przyjętych do oddziału „0”

 

    2019/2020        

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
na rok 2019/2020 - do klasy pierwszej
w Szkole Podstawowej w Szkole Podstawowej oraz do Oddziału Przedszkolnego.

podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. 2017, poz. 59)

 

I. Przyjmowanie dzieci do klasy pierwszej:

 1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (Biczyce Dolne, Niskowa, część Biczyce Górne zgodnie z wykazem) przyjmuje się z urzędu, bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego - na podstawie zgłoszenia złożonego przez rodziców w sekretariacie szkoły. Termin: 18. 02. 2019 r. – 15. 03. 2019 r.
 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami,  na wniosek rodziców dziecka, złożony przez rodziców w sekretariacie szkoły.  Termin: 18. 02. 2019 r. – 15. 03. 2019 r.
 1. O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane z urzędu.
I. Przyjmowanie dzieci do oddziału przedszkolnego:
  
       1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Gminy Chelmiec wypełniają kartę zgłoszenia deklarującą chęć realizacji rocznego
         przygotowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. s. Cz. Lorek w Biczycach Dolnych.                             
         Termin: 18. 02. 2019 r. – 15. 03. 2019 r.

oddział przedszkolny

regulamin
zalącznik nr 1  - deklaracja
zalącznik nr 2  - wniosek o przyjęcie
zalącznik nr 3
zalącznik nr 4
załącznik nr 5
zalącznik nr 6
zalącznik nr 7
zalącznik nr 8

 


klasa pierwsza

regulamin
zalącznik nr 1  - karta zgłoszenia
zalącznik nr 2  - wniosek o przyjęcia spoza obwodu
zalącznik nr 3
zalącznik nr 4
załącznik nr 5
zalącznik nr 6
zalącznik nr 7
zalącznik nr 8

wniosek -przyjęcie dziecka do szkoły
wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwoduZnalezione obrazy dla zapytania rekrutacja do szkół podstawowych  2018/2019

 

Wyniki rekrutacji do klasy I i oddziału „0”

 

Lista dzieci przyjętych do klasy I

Lista dzieci przyjętych do oddziału „0”