INFORMACJE o SPInK-a

 

HARMONOGRAM    SPInKa - Szkolny Punkt Informacji i Kariery -RUSZAMY

 

KONIEC REKRUTACJI 2019/2020 

Dnia 06.09 2019 r. zebrała się komisja rekrutacyjna w wyniku, której zostało zakwalifikowanych 20 uczniów klasy 8 SP do udziału w zajęciach z doradztwa zawodowego w ramach SPiNK-i "Projekt Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II"

Lista zakwalifikowanych osób dostępna jest u osoby prowadzącej SPiNK-ę tj. mgr Beaty Żak

 

INFORMACJA – SPINK-a 2019/2020

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Chełmiec Nr 76/2017 oraz Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno zawodowego w SPInK-a  od 01.09.2019 r rozpocznie się rekrutacja uczniów klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych do uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w  SPInK-a  w ramach projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II".

Zarządznie Wójta Gminy Chełmiec - pdf

 

 

KONIEC REKRUTACJI

 

Dnia 8.06. 2018 r. zebrała się komisja rekrutacyjna w wyniku, której zostało zakwalifikowanych 12 uczniów klasy 7 SP do udziału w zajęciach z doradztwa zawodowego w ramach SPiNK-i "Projekt Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II"

Lista zakwalifikowanych osób dostępna jest u osoby prowadzącej SPiNK-ę tj. mgr Beaty Żak


WAŻNA INFORMACJA

 

Rozpoczęła się rekrutacja uczniów klas 7 Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych do uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w  SPInK-a  w ramach projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II". 

 

Zarządzenia Wójta Gminy Chełmiec Nr 76/2017 oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno zawodowego w SPInK-a  - pobierz

 

 

Od dnia 12 września 2017 r. rozpoczynamy zajęcia z doradctwa edukacyjno-zawodowego w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery, w skrócie SPInKa,który został utworzony w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II. Szczegółowy harmonogram zajęć i spotkań dostępny jest w zakładce HARMONOGRAM

WAŻNE!!!!

  • W związku z reformą oświatową decyzją Lidera jest objęcie wsparciem w roku szkolnym 2017/2018 klas II i III Gimnazjum.

  •  Klasy 7 będą miały zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach obowiązkowych zajęć wpisanych do planu lekcji w liczbie 1 godzina w miesiącu.

  •  W roku szkolnym 2018/2019 będzie rekrutacja do SPInKi uczniów klas 8 (obecna 7) tak aby uzyskali oni również wsparcie w postaci zajęć indywidualnych. 

Więcej informacji dotyczących projektu i funkcjonowania SPInKi w załączniku:
 

TREŚĆ LINKU: Informacje o Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery- prezentacja