Aktualności

2014-06-17
"Nasz elementarz” – podręcznik do klasy I szkoły podstawowej
"Nasz elementarz” – podręcznik do klasy I szkoły podstawowej

 

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, Dyrekcja Zespołu Szkół w Biczycach informuje, że dostępny jest wykaz podręczników do klas II-VI SP oraz I-III G pod zakładką podręczniki. Klasy I szkoły podstawowej będą zaopatrzone bezpośrednio przez MEN o czym będę na bieżąco informował.

Przypominam!!

Rodzice nie kupują podręczników dla dzieci z klas I szkoły podstawowej.!!!!

 

 

Informuje  również rodziców uczniów poszczególnych klas o harmonogramie wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników, zgodnie z którym sukcesywnie, począwszy od roku szkolnego 2014/2015 realizowane będzie zadanie zapewnienia uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. 

 

2014-06-15
Pierwsze Artystyczne Spotkania z ks. Jerzym Popiełuszką.
Pierwsze Artystyczne Spotkania z ks. Jerzym Popiełuszką.

      Dnia 6 czerwca w Świniarsku w związku z Dniem Patrona Szkoły i zbliżającą się 30 rocznicą Jego męczeńskiej śmierci, odbyły się Pierwsze Artystyczne Spotkania z ks. Jerzym Popiełuszką. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach wiekowych: kl O - III, IV - VI i gimnazjum.Uczniowie mogli wybrać sobie co najmniej jedną z możliwości: konkurs plastyczny, wiedzy lub recytatorski. 

Z naszej szkoły pojechało do Świniarska 5 uczniów z s. Magdaleną i p. Kocoń: Karolina Gródek - konkurs wiedzy i plastyczny; Agata Marczyk - konkurs wiedzy i recytatorski, Katarzyna Kocoń - konkurs recytatorski; Kryspin Szczecina i Łukasz Marczyk - konkurs wiedzy. 
Po eliminacjach wzięliśmy udział w uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez ks. Biskupa Stanisława Salaterskiego w kościele parafialnym, następnie obejrzeliśmy piękne przedstawienie o ks. Jerzym przygotowane przez uczniów tutejszego Zespołu Szkół. 
Na szkolnym hallu można było podziwiać prace konkursowe. Ostatecznie nastąpiło odczytanie zwycięzców konkursu. Znalazły się wśród nich nasze uczennice: Agata Marczyk zajęła II miejsce w konkursie recytatorskim, a Karolina Gródek II miejsce w konkursie plastycznym. 
Cieszymy się tym pięknie zorganizowanym spotkaniem i mamy nadzieję, że dzięki takim inicjatywom bł. ks. Jerzy Popiełuszko będzie coraz lepiej znany przez współczesną młodzież.
 

                    
     

 

2014-06-02
Wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmiec
Wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmiec


     Publikujemy regulamin wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmiec oraz odpowiednie wnioski. O stypendia i nagrody ubiegać się mogą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy Chełmiec oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum niezależnie od miejsca zamieszkania jeżeli uczęszczają do szkoły na terenie Gminy Chełmiec.


Dokumenty do pobrania  w zakładce dla rodziców  -  dokumenty.

2014-06-02
Rekrutacja 2013/2014
Rekrutacja 2013/2014

 SzanowniPaństwo, 


     Rodzice przyszłych pierwszoklasistów i wychowanków oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2013/2014. Rok szkolny 2013/2014 to rok, w którym do pierwszych klas zapraszamy 7-latków, to jest dzieci urodzone w 2007 roku oraz dzieci 6-letnie, urodzone w pierwszej połowie 2008 roku. Młodsze dzieci, zarówno 6-latki i 5-latki zapisywane będą do oddziałów przedszkolnych/zerowych.

     Szanowni Rodzice, Szkoła podjęła wiele starań by przygotować się na przyjęcie najmłodszych dzieci. Mamy nowoczesną bazę, nowe pomoce dydaktyczne, doskonalimy rozwiązania organizacyjne, nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje i uczestniczą w wielu formach kształcenia by poprzez ciągły rozwój zawodowy nabywać i doskonalić umiejętności niezbędne do pracy z najmłodszymi dziećmi.

Dyrektor Zespołu Szkół


Ogłoszenie o zapisach do oddziałów przedszkolnych/zerowych Szkoły Podstawowej im. s. z. Cz. Lorek

     Dyrektor Zespołu Szkół w Biczycach ogłasza zapisy do oddziałów przedszkolnych/zerowych Szkoły Podstawowej. Zapisy odbędą się w dniach: 1 lutego –28 lutego 2014r - od godz. 8.00 do 12.00  w gabinecie dyrektora szkoły poprzez złożenie wypełnionego pisemnego zgłoszenia na formularzu: karta zapisu dziecka do oddziału zerowego (dla dzieci z gminy Chełmiec)lub wniosku (dla dzieci spoza gminy).

Formularze w/w dokumentów dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce Dla Rodziców - dokumenty lub u nauczycieli oddziałów przedszkolnych podczas zapisów. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 18-443-07-88.
 

Dyrektor Zespołu Szkół


Ogłoszenie o zapisach do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. s. z. Cz. Lorek

Dyrektor Zespołu Szkół w Biczycach ogłasza zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej. Zapisy odbędą się w sekretariacie szkoły w dniach od 1 lutego 2014r. do 28 marca 2014r. w godzinach od 8.00 do 12.00 poprzez złożenie wypełnionego pisemnego zgłoszenia (dla dzieci z obwodu szkoły) lub wniosku (dla dzieci spoza obwodu).

Formularze w/w dokumentów dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce Dla Rodziców - dokumenty lub w sekretariacie szkoły. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 18-443-07-88. Jeżeli państwo zapisujecie dziecko do innej placówki prosimy o zgłoszenie tego faktu osobiście lub telefonicznie w sekretariacie naszej szkoły.
 

Dyrektor Zespołu Szkół

Odroczenie obowiązku szkolnego

Odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko może być orzeczone w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.

W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z art. 14 ust. 1a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.), obowiązek szkolny może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

W celu odroczenia obowiązku szkolnego rodzice (opiekunowie prawni dziecka) zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły następujących dokumentów

  1. Wniosek o odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.
  2. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej z zaleceniem odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

 

Dokumenty do pobrania  w zakładce dla rodziców  -  dokumenty.2014-06-02
Mistrz Klawiatury
Mistrz Klawiatury

 

      W dniu 27.05.2014r. uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum brali udział w Gminnym Konkursie „Mistrz Klawiatury”. Drużyna ze szkoły podstawowej w składzie Szymon Jaworski, Łukasz Matras i Damian Dzięciołowski  zajęła III miejsce. W indywidualnej rywalizacji Damian Dzięciołowski był pierwszy.


     Drużyna z gimnazjum w składzie Miłosz Leśniak, Adrian Szkaradek, Krystian Rzepiel, zajęła II miejsce. W indywidualnej rywalizacji Miłosz Leśniak był pierwszy a Adrian Szkaradek był trzeci.

2014-05-23
Święto Szkoły - 19 maja 2013r
Święto Szkoły - 19 maja 2013r

 

     Tegoroczne Święto Szkoły obchodziliśmy pod hasłem "Życie Powinno być Światłem" Wraz z uczniami i rodzicami do szkoły przybyli także goście specjalni - Pani Wanda Waśko i Pan Jerzy Michalak. Podczas wspólnego spotkania odbyło się przedstawienie mające na celu podkreślenie ważności dzisiejszego dnia, które jest świętem całej naszej szkolnej społeczności.

     Tego dnia odbył się też konkurs talentów. Na wyniki czekamy z dużą niecierpliwością...

 

                 
                           
     
2014-05-07
Tydzień Zdrowia w Naszej Szkole.
Tydzień Zdrowia w Naszej Szkole.

      W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj formę”.

     Główne cele tego projektu to promocja zdrowego stylu życia, trwała zmiana nawyków żywieniowych i zwiększenie zainteresowania dzieci i młodzieży aktywnością podczas każdego dnia.
     W ramach realizacji programu w dniach 7-11 kwietnia odbył się Tydzień Zdrowia.
Uczniowie klas IV-VI wzięli udział w akcji "Drugie śniadanie na zdrowy plus" i przygotowali swoje propozycje na zdrowe śniadanie. (Apetyt w tych dniach wszystkim dopisywał ;) ) Nad całością kulinarnego szaleństwa czuwała Pani Grażyna Dudek.
     Gimnazjaliści wybrali aktywną formę uczestnictwa w programie - chłopcy wzięli udział w wyjeździe na basen do Limanowej a dziewczyny wybrały się na wycieczkę rowerową. Pani Agnieszka Nowak zaangażowała się w realizację tych przedsięwzięć. Dzieci z klas I-III w czasie trwania Tygodnia Zdrowia miały możliwość codziennego uczestnictwa w zajęciach stretchingu prowadzonych przez uczennicę II kl. gim. Klaudię Gargulę. Nie zabrakło w programie również konkursu. Konkurs plastyczny "Trzymaj formę dla zdrowia i urody" był adresowany do uczniów klas I-III, IV-VI SP oraz I-II gimnazjum. Przedmiotem konkursu było stworzenie plakatu plastycznego o tematyce związanej z treścią programu "Trzymaj Formę". Uczniowie chętnie wzięli w nim udział i wkrótce będą ogłoszone wyniki i rozdane nagrody dla laureatów.

     Realizacja programu przyczyniła się do kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, wzrostu aktywności fizycznej, popularyzacji rajdów oraz integracji społeczności szkolnej.

     Wszystkim nauczycielom i uczniom zaangażowanym w realizację programu "Trzymaj Formę" serdecznie dziękujemy za czynny udział w programie.

GALERIA ZDJĘĆ

2014-05-04
Cyberprzemoc
Cyberprzemoc

       Przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych stała się w ostatnich
latach poważną kwestią społeczną. Wyniki badań pokazują, że przemocy
w Sieci doświadcza ponad połowa dzieci w Polsce! Specyfika Internetu i telefonów
komórkowych powoduje, że nawet pozornie błahe akty cyberprzemocy
stanowią dla ich ofiar poważny problem, z którym często nie potrafią sobie
poradzić.
       Problem cyberprzemocy w oczywisty sposób dotyczy szkół. W klasie, szatni,
czy na boisku szkolnym dochodzi do aktów przemocy z użyciem telefonów
komórkowych lub Internetu. Coraz częściej też, „tradycyjne” konflikty rówieśnicze
ze szkoły przenoszą się do Sieci.

       Zapraszamy do zapoznania się z krótka prezentacją przybliżającą zagadnienie dotyczące cyberprzemocy:

Cyberprzemoc.ppt

2014-03-16
Biczycki Strych Sztuki
Biczycki Strych Sztuki


     8 marca 2014r. w Zespole Szkół w Biczycach Dolnych odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Biczycki Strych Sztuki. W zebraniu wzięło udział 19 osób. Obrady otworzył Rafał Majewski, który został jednogłośnie wybrany przewodniczącym zebrania. Przewodniczący zapoznał obecnych z celem spotkania, przedstawił porządek obrad. 

      W trakcie rozmów przedstawiono projekt uchwały o powołaniu Stowarzyszenia Biczycki Strych Sztuki, oraz projekt statutu Stowarzyszenia. Wybrano także członków Zarządu Stowarzyszenia. W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano Jerzego Michalaka na Prezesa Zarządu, Kamila Zyzaka na Vice Prezesa, Aleksandra Piszczka na Vice Prezesa, Dorotę Kośkiewicz na Sekretarza, Natalię Rogowską na Skarbnika. W trakcie spotkania dokonano również wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Przedstawicielami tej komisji zostali: Kornelia Kotlarz, Leszek Żak, Ryszard Ogórek 

                                                  
                           
     
 
2014-03-12
Zajęcia fotograficzne
Zajęcia fotograficzne

 

17 lutego 2014r. klasa II gimnazjum w ramach zajęć artystycznych miała
praktyczne zajęcia z fotografii które przeprowadził Pan Aleksander
Piszczek - zawodowy fotograf. Uczniowie zapoznali się z zarysem historii
fotografii, podstawowymi technikami fotograficznymi oraz mieli okazję
sami wcielić się w rolę fotografa jak i modeli. 

        

 

                                       
     

 

Wybierz stronę: « < 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 > »