2014-07-03
Zgłoszenia do świetlicy
Zgłoszenia do świetlicy

 

     Dyrekcja Zespołu Szkół wraz z Opiekunem świetlicy szkolnej informują, iż w zakładce Dla Rodziców/Druki znajduje się  link przy pomocy którego można pobrać kartę informacyjną zgłaszającą dziecko do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2014/2015.

     Zgłoszenia na świetlicę szkolną w formie wypełnionych formularzy wraz z pieczątkami zakładów pracy tam gdzie rodzice pracują ,proszę przynosić do mgr Joanny Rymarczyk – opiekuna świetlicy w ostatnim tygodniu sierpnia i w pierwszym tygodniu miesiąca września 2014 r.

     Druki nie wypełnione nie będą respektowane podczas rekrutacji, która zakończy się 5.09.2014 r., ogłoszeniem listy uczniów zakwalifikowanych na świetlicę szkolną.