2014-08-21
Podręczniki do klasy I
Podręczniki do klasy I

 

     
     Dyrekcja Zespołu Szkół w Biczycach informuje, iż zakończył się I etap zamawiania I części podręcznika „Nasz elementarz”. Podręcznik po wpisaniu do ewidencji w bibliotece szkolnej, będzie wypożyczony uczniom klas I już 1 września 2014. Pierwsza część podręcznika jak i jego pozostałe trzy części stanowią własność szkoły i jego zagubienie lub zniszczenie skutkować będzie odkupieniem danego egzemplarza przez rodzica. W ostatnim tygodniu wakacji nauczyciele, wychowawcy klas I zakupią podręcznik do j. angielskiego oraz pozostałe ćwiczenia konieczne do realizacji podstawy programowej w klasie pierwszej.

     Informuję, iż przybycie rodziców na rozpoczęcie roku szkolnego jest konieczne ze względu na informacje, które wychowawcy podadzą rodzicom w związku z prawidłową organizacją i przygotowaniem ucznia do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Wszystkie informacje rodzic zdobędzie podczas spotkania organizacyjnego.