2014-06-17
"Nasz elementarz” – podręcznik do klasy I szkoły podstawowej
"Nasz elementarz” – podręcznik do klasy I szkoły podstawowej

 

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, Dyrekcja Zespołu Szkół w Biczycach informuje, że dostępny jest wykaz podręczników do klas II-VI SP oraz I-III G pod zakładką podręczniki. Klasy I szkoły podstawowej będą zaopatrzone bezpośrednio przez MEN o czym będę na bieżąco informował.

Przypominam!!

Rodzice nie kupują podręczników dla dzieci z klas I szkoły podstawowej.!!!!

 

 

Informuje  również rodziców uczniów poszczególnych klas o harmonogramie wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników, zgodnie z którym sukcesywnie, począwszy od roku szkolnego 2014/2015 realizowane będzie zadanie zapewnienia uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. 

 Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników _Szkoła Podstawowa.docx