2019-02-23
Karta Pływacka
Karta Pływacka

Uczniowie klasy 6 SP o profilu siatkarsko-pływackim podeszli do egzaminu na KARTĘ PŁYWACKĄ, zaliczając wszystkie wymagania do jej otrzymania.

Stali się „pełnoprawnymi PŁYWAKAMI”.

Karta pływacka naprawdę przydaje się, jeśli nie osiągnąłeś jeszcze 18 roku życia.

Posiadanie karty pływackiej jest koniecznością przy wypożyczeniu sprzętu wodnego, takiego jak kajak, łódka czy mała żaglówka. Ponadto dokument ten stanowi jasny sygnał dla wypożyczalni, że potencjalny użytkownik będzie ostrożny i zachowa się odpowiedzialnie.

Karta pływacka daje możliwość poszerzenia swoich uprawnień. Okazanie karty pływackiej jest niezbędnym warunkiem przystąpienia do egzaminu na Młodszego Ratownika WOPR.

Karta pływacka nie traci ważności